Veterinärsidor
Du befinner dig på sidorna för veterinärer och distributörer. Om du är djurägare gå istället till till sidorna för djurägare för att hitta relevant information och vår shop.
Gå till djurägarsidorna

Allergi hos djur

Låt oss prata allergi

Allergi är en komplex sjukdom

Allergi är ett tillstånd av överkänslighet mot ämnen som är vanligt förekommande och ofarliga för de flesta djur. Överkänsligheten orsakas av en ärftligt predisponerad felfunktion i djurets immunsystem. Det finns fem huvudsakliga allergityper:

  • Atopi eller atopisk dermatit: Överkänslighet mot pollen, kvalster, mögel eller epitel
  • Födoämnesallergi: Överkänslighet mot proteinkomponenter i fodret, t ex kyckling
  • Insekts- och loppallergi: Överkänslighet mot saliv från loppor och andra insekter
  • Kontaktallergi: Överkänslighet mot material som plast, linoleum och färg
  • Läkemedelsallergi: Överkänslighet mot antibiotika, antiparasitära läkemedel och andra läkemedel

Patogenes

Allergi är ett genetiskt predisponerat tillstånd av överkänslighet mot ämnen som är vanliga och ofarliga för de flesta djur. Vid den första exponeringen för en allergen, genom kontakt med huden, inandning eller intag, bildar kroppens immunsystem IgE antikroppar.

Antikropparna är specifika för en särkild allergen. När djuret utsätts för allergenen igen kommer allergenet att presenteras för en mastcell som redan är ansluten till allergenspecifik IgE. Detta leder till produktion och frisättning av oönskade inflammatoriska mediatorer som histamin och cytokiner.

Kliniska symtom

Klåda är ett vanligt symtom vid allergi. Kutana lesioner såsom erytem, ​​exkoriation och självinducerad alopeci ses ofta och är relaterade till sjukdomens svårighetsgrad.

Respiratoriska symtom (allergisk rinit, astma), gastrointestinala symtom (kräkningar, diarré, gastrit) samt konjunktivit kan också förekomma.

Minskad livskvalitet – för både djur och ägare – är en effekt av allergi. Djurets hälsa och välbefinnande påverkas så klart men även bandet mellan djur och människa.

Läs mer