Veterinärsidor
Du befinner dig på sidorna för veterinärer och distributörer. Om du är djurägare gå istället till till sidorna för djurägare för att hitta relevant information och vår shop.
Gå till djurägarsidorna

Allergier hos sällskapsdjur

Låt oss prata om allergi

Allergi är ett komplext tillstånd

Allergi är ett tillstånd av överkänslighet mot ämnen som är vanligt förekommande och ofarliga för de flesta djur. Överkänsligheten orsakas av en ärftligt predisponerad felfunktion i djurets immunsystem. Det finns fem huvudsakliga allergi typer:

  • Atopi eller atopisk dermatit: Överkänslighet mot pollen, kvalster, mögel eller mjäll
  • Födoämnesallergi: Överkänslighet mot proteinkomponenter i kosten, såsom kyckling
  • Insekts- och loppallergi: Överkänslighet mot insekts- och loppsaliv
  • Kontaktallergi: Överkänslighet mot material som plast, linoleum och färg
  • Läkemedelsallergi: Överkänslighet mot antibiotika, antiparasitära läkemedel och andra läkemedel

Patogenes

Allergi är ett genetiskt predisponerat tillstånd av överkänslighet mot ämnen som är vanliga och ofarliga för de flesta djur. Vid den första exponeringen för en allergen, genom kontakt med huden, inandning eller intag, bildar kroppens immunsystem IgE antikroppar.

Antikropparna är specifika för en särkild allergen. När djuret utsätts för allergenen igen kommer allergenet att presenteras för en mastcell som redan är ansluten till allergenspecifik IgE. Detta leder till produktion och frisättning av oönskade inflammatoriska medlare som histamin och cytokiner.

Kliniska symtom

Klåda är ett viktigt inslag i allergi – dess diagnos kräver därför en historia av klåda. Kutana lesioner såsom erytem, ​​exkoriation och självinducerad alopeci är också relaterad till sjukdomens svårighetsgrad

Respiratoriska symtom (allergisk rinit, astma), gastrointestinala symtom (kräkningar, diarré, gastrit) och okulära symtom (konjunktivit) kan också förekomma.

Minskad livskvalitet – för båda djur och ägare – är en effekt av allergi som påverkar djurets hälsa och välbefinnande men och på bandet mellan djur och människa.

Läs mer