Veterinärsidor
Du befinner dig på sidorna för veterinärer och distributörer. Om du är djurägare gå istället till till sidorna för djurägare för att hitta relevant information och vår shop.
Gå till djurägarsidorna

Gastroenterologi

Låt oss prata om gastroenterologi

Gastrointestinala problem

Vanliga tecken på gastrointestinala problem eller sjukdomar är: diarré, kräkningar, uppstötningar, slem eller blod i avföring, buksmärta, förstoppning, aptitförändringar, viktminskning, gasbildning och/eller svaghet.

Foderspjälkningen eller absorptionen av näring reduceras eller så förändras passagen genom mag-tarmkanalen. Det finns många typer och orsaker till gastrointestinala sjukdomar såsom: främmande kroppar, födoämnesintolerans / allergi, exokrin bukspottkörtelbrist, pankreatit, parasiter, stress, tumörer, malabsorption i tunntarmen, med mera. Utför en grundlig undersökning inklusive olika tester beroende på symtomen.

Diarhea och/eller kräkningar kan leda till svår uttorkning och bör alltid tas på allvar. Många gastrointestinala problem löser sig inom ett par dagar och kräver endast små korrigeringar i t.ex. diet eller behandling med lämpliga kompletteringsfoder. Men det finns också sjukdomar som kräver mer djupgående och långsiktiga behandlingar eller kostförändringar. Nextmune har ett stort sortiment av väldokumenterade produkter för gastrointestinala problem.

Gastrointestinala problem och allergi

Allergi – en orsak till återkommande gastrointestinala problem

En vanlig underliggande orsak till återkommande gastrointestinala symtom är allergi (både födoämnesinducerad allergi och/eller atopi). Nextmune är världsledande inom allergidiagnostik och allergibehandling med ett komplett erbjudande med den senaste tekniken inom: Allergitest, Next+ och Next+ Foderreaktionstest, och den enda licensierade immunterapin i Europa.

Använd Next+ Foderreaktionstest för att identifiera en lämplig eliminationsdiet. När foderallergi uteslutits men symtomen kvarstår kan atopisk dermatit diagnostiseras och allergener bekräftas genom att köra Next+ Serum Test eller ett intradermalt test.

Identifiering av de allergener som orsakar allergin är ett grundläggande steg för att kunna genomföra miljökontrollåtgärder och för att kunna välja rätt allergener till en allergenspecifik immunterapi. Nextmune tillverkar den enda licensierade immunterapin i Europa. Immunterapi är det bästa alternativet för långsiktig behandling av atopisk dermatit.

Läs mer
Besök vår onlinebutik för veterinärer

Vårt fullständiga produktutbud

Besök vår webbshop för veterinärer för att läsa mer om vårt sortiment av gastroenterologiska produkter och för att se hela vårt erbjudande.

Vet shop