Veterinärsidor
Du befinner dig på sidorna för veterinärer och distributörer. Om du är djurägare gå istället till till sidorna för djurägare för att hitta relevant information och vår shop.
Gå till djurägarsidorna

Symtom hos hästar med allergi

Låt oss prata om allergisymtom

Symtom hos hästar med allergi

Kliniska symtom för IBH och atopi

De kliniska symtomen på IBH och atopi kan vara snarlika, med klåda som primärt symtom. Vissa hästar drabbas av båda sjukdomarna.

Vid båda tillstånden kan självtrauma genom att hästen biter och gnider sig mot t ex inredning och träd orsaka erosioner och sår, håravfall, exkoriationer, hudförtjockning och pigmentförändringar. Detta bidrar till utvecklingen av en sekundär ytlig bakterieinfektion. Pyodermi kännetecknas av flagande hud, kollaretter, papler och krustor.

Ibland kan återkommande luftvägsobstruktion (RAO) förekomma, med eller utan klåda. RAO är ett allergiskt tillstånd hos stallade hästar och kännetecknas av mindre luftvägsinflammationer, luftvägsnetrofiili och luftvägsobstruktion efter exponering mot mögligt hö eller halm (allergi mot mögelsporer).

Mindre vanliga symtom som laminit kan också vara förknippade med allergier.

IBH och atopisk dermatit

Insect-bite hypersensitivity (IBH)

IBH börjar med klåda, trasiga hårstrån och skorpbildning vid man- och svansregionerna, som sedan fortskrider till rump-, rygg- och den ventrala mittlinjen. Ansiktet, baksidan av öronen, nacken och bogarna kan också drabbas. De kliniska symtomen uppträder tydligt under årets varmare månader (april–oktober) och försämras ofta vid skymning och gryning på grund av att Culicoidesär mest aktiv då.

Atopisk dermatit

Vid atopi uppträder klådan huvudsakligen i ansiktet, distala benen eller bålen. Alopeci, erytem, urtikaria och papler kan förekomma. Atopisymtom kan vara årstidsbundna eller icke årstidsbundna.

Diagnos

All klåda beror inte på allergi. För närvarande baseras den slutgiltiga diagnosen av IBH och atopi på anamnesen (säsongsbundenhet, om problemen är återkommande samt effekten av insektsbekämpning), klinisk undersökning

och uteslutning av andra hudsjukdomar som ger upphov till klåda, som ektoparasiter, bakterie-, eller svampinfektioner, foder- och kontaktallergi. Det är viktigt att identifiera de allergener som är ansvariga för allergin.

NextEQuine Serum Test använder den senaste tekniken inom IgE serumtestning, med en egenutvecklad monoklonal antikropp som härrör från en specifik rekombinant häst-IgE, vilket resulterar i ett test med den högsta specificiteten och känslighet på maknaden.

Läs mer

Behandling

IBH och atopi är kroniska tillstånd, och av den anledningen måste all behandling fortsätta livet ut. Ett effektivt sätt att slippa symptomen vid allergi är att undvika de ämnen man är allergisk mot. Detta är dock i de flesta fall inte praktiskt möjligt. Därför är den rekommenderade behandlingsmetoden vid allergi immunterapi.

Immunterapi är den enda behandling som kan stoppa allergin från att vidareutvecklas, genom att göra immunsystemet mindre känsligt, eller helt okänsligt, mot de allergener som utlöser den allergiska reaktionen.

Det finns bara en licensierad immunterapi i Europa och det är den immunterapi som rekommenderas enligt EU:s läkemedelsregler. (Direktiv 2004/28/EC).

Läs mer