Veterinärsidor
Du befinner dig på sidorna för veterinärer och distributörer. Om du är djurägare gå istället till till sidorna för djurägare för att hitta relevant information och vår shop.
Gå till djurägarsidorna

Eliminationsdiet

Att välja en eliminationsdiet

Att välja rätt eliminationsdiet kan vara en mödosam process. Kommersiella dieter innehåller ofta stora proteinmolekyler, som kan inducera klinisk försämring hos vissa hundar, eller så kan de innehålla proteinkällor som inte deklareras på etiketten.

Hydrolyserade dieter

Hur man väljer ett lämpligt hydrolyserat foder

Hydrolyserat foder innehåller proteiner som har behandlats för att säkerställa att immunsystemet inte känner igen proteinerna, vilket gör så att en allergisk reaktion in uppkommer. Proteinkällan (t.ex. kycklingkött eller sojaprotein) skärs i smådelar så att den inte längre kan binda till IgE på mastceller.

Olika hydrolyserade foder innehåller olika proteinkällor. Hydrolyserat foder till en eliminationsdiet: välj ett hydrolyserat foder som innehåller en protein-och-kolhydratkälla som patienten inte har varit i kontakt med tidigare, eller välj ett foder som innehåller en proteinkälla som PAX® Foderreaktionstest avslöjat att patienten inte har utvecklat IgE emot.

Ett helt hydrolyserat foder (såsom Royal Canine Anallergenic) bör väljas om du inte kan hitta ett foder med lämpliga ingredienser.

Det finns motstridiga resultat från studier om effekten av hydrolyserade foder för patienter med födoämnesallergi, där 10-40% av patienterna som är allergiska mot basproteinet fortsätter att visa kliniska tecken på en hydrolyserad version.

Läs mer

Hemlagad kost

Hemlagade dieter fungerar bra för många hundar under en period på 2-3 månader, men de bör inte ges till väldigt unga djur som fortfarande växer.

Mono-proteindieter

Mono-proteindieter har utvecklats av veterinärer speciellt för hundar och katter med födoämnesallergier.

Dessa dieter inkluderar endast en proteinkälla och har inga tillsatser. De kan användas som proteinkälla i en Eliminationsdiet, eller som tillägg till annan kost för kräsna djur och till de djur som behöver gå upp i vikt.

Vi rekommenderar mono-protein från SOLO®-serien.

Läs mer

SOLO® mono-protein

SOLO® är en serie mono-proteinfoder för hundar och katter som kan användas som en del av en eliminationdiet för att identifiera födoämnesallergi eller foderkänslighet.

SOLO® kan också ges för konvalescerande patienter efter operation, för kräsna ätare, som proteinkälla i hemgjord kost, eller som ett tillägg till annan mat för att öka proteinintaget.

SOLO® innehåller inga tillsatser, färgämnen eller konserveringsmedel och är välsmakande.

Läs mer