Veterinärsidor
Du befinner dig på sidorna för veterinärer och distributörer. Om du är djurägare gå istället till till sidorna för djurägare för att hitta relevant information och vår shop.
Gå till djurägarsidorna

Behandling av hästallergi

Låt oss prata om allergibehandling

För att framgångsrikt kunna behandla IBH och/eller atopi hos hästar krävs ofta en övergripande strategi. Den inkluderar miljöåtgärder, insektskontroll, lämpliga hudvårdsprodukter, systemisk behandling och allergenspecifik immunterapi. Den bästa behandlingen är miljöåtgärder för att undvika eller minska exponeringen för allergenen. Detta är ofta svårt, men det finns specifika rekommendationer beroende på de orsakande allergenerna.

Immunterapi

Vid allergenspecifik immunterapi ges upprepade doser av allergener, vilket stimulerar kroppens immunförsvar att bygga upp en immunologisk tolerans. Det är den enda behandling som rättar till den underliggande orsaken till den allergiska sjukdomen och samtidigt kontrollerar symtomen.

Allergenspecifik immunterapi är en säker och effektiv långsiktig behandling som framgångsrikt har använts för IBH, atopi, urtikaria och allergeninducerad RAO. Det kan också övervägas vid behandling av headshaking och fång med allergisk orsak. Andelen lyckade behandlingar varierar från 60–84%. Förbättring kan ses så tidigt som efter 2 månader, men det varierar mycket och det kan även ta 12 månader innan man ser effekt.

Läs mer

Hudvårdande produkter och annan medicinering

Insektssprayer och -täcken, schampon och andra hudvårdande produkter kan användas för att förebygga och lindra hudsymtomen. Regelbunden rykt och avspolning avlägsnar allergener från huden. Användning av kallt duschvatten återfuktar huden, förbättrar hudbarriären och orsakar en kärlsammandragning som minskar transporten av inflammatoriska mediatorer till huden. Schampo bör väljas utifrån hudens tillstånd.

Antihistaminer, kortikosteroider, tricykliska antidepressiva medel eller en kombination av dessa kan vara effektivt för att få kontroll över klåda eller urtikaria. En systemisk behandling kan emellertid medföra oönskade biverkningar, som t ex fång samt begränsa användningen i tävlingssammanhang.

Läs mer
Den ledande allergibahandlingen

Immunterapi

Allergen-specifik immunterapi är den föredragna behandlingen. Det finns bara en licensierad immunterapi i Europa och det är den immunterapi som rekommenderas enligt EU:s läkemedelsregler (Direktiv 2004/28/EC), behandlingen är inte klassad som doping och kan därför användas av tävlingshästar.

Läs mer