Veterinärsidor
Du befinner dig på sidorna för veterinärer och distributörer. Om du är djurägare gå istället till till sidorna för djurägare för att hitta relevant information och vår shop.
Gå till djurägarsidorna

Häst allergi diagnos

Låt oss prata om allergidiagnostik

För närvarande baseras den slutgiltiga diagnosen av IBH och atopi på anamnesen (säsongsbundenhet, om problemen är återkommande samt effekten av insektsbekämpning), klinisk undersökning och uteslutning av andra hudsjukdomar som ger upphov till klåda, som ektoparasiter, bakterie-, eller svampinfektioner, foder- och kontaktallergi.

Behandling

Att identifiera de allergener som orsakar allergin är viktigt då det inte är möjligt att genomföra allergen-undvikande åtgärder, eller att utveckla en skräddarsydd immunterapi utan att veta vilka allergener som orsakar problemet.

Kopplingen mellan testresultatet och den kliniska bilden är avgörande. Det finns bara en licensierad immunterapi i Europa och det är den immunterapi som rekommenderas enligt EU:s läkemedelsregler. (Direktiv 2004/28/EC).

Läs mer
Läs mer om NextEQ-serumtest eller beställ här

NextEQuine Serum Test

När IBH eller atopi har fastställts kan ett intradermaltest och/eller ett NextEQ serumtest utföras för att identifiera de orsakande allergenerna. NextEQ är ett innovativt hästspecifikt test med hög specificitet och känslighet.

Läs mer
Läs mer om intradermal test eller beställ här

Intradermaltest

Förutom NextEQ kan ett intradermalt hudtest även utföras. Små mängder av olika allergener injiceras subkutant, vilket möjliggör utvärdering av eventuella lokala reaktioner som utvecklas vid injektionsstället.

Läs mer