Veterinärsidor
Du befinner dig på sidorna för veterinärer och distributörer. Om du är djurägare gå istället till till sidorna för djurägare för att hitta relevant information och vår shop.
Gå till djurägarsidorna

Dermatologi

Hudproblem är vanliga

Vanliga problem

Många hundar, katter och hästar har hudproblem. Symtomen kan vara klåda, papler, krustor, pigmentförändringar, håravfall, glanslös päls eller dålig lukt. Klorna eller hovarna hos djur tillhör också huden och kan påverkas (t.ex. deformation). Hos djur med hudproblem utförs en allmän klinisk undersökning och en utförlig anamnes tas upp. Undersökningen omfattar vanligtvis tester som kamningsprov, hudskrap, cytologi, bakterieodling, svampodling, blodprover och ibland hudbiopsier.

Det är viktigt att fastställa den bakomliggande orsaken till hudproblemen. Utredningen omfattar vanligtvis två eller flera besök. Listan över möjliga bakomliggande orsaker till hudproblem är lång (parasiter, allergier, infektioner, endokrina sjukdomar, metabola sjukdomar, undernäring/malabsorption, immunmedierade sjukdomar, tumörer etc.).

Nextmune erbjuder ett stort utbud av väldokumenterade hudprodukter som kan hjälpa till att lindra symtomen.

Dermatologiska problem och allergi

Allergi – den vanligaste orsakerna till återkommande hudproblem

En vanlig orsak till återkommande hudinfektioner är allergi, såsom loppallergi, foderallergi och/eller atopisk dermatit.

Nextmune är världsledande inom allergendiagnostik och erbjuder den senaste tekniken inom allergentestning, Pet Allergy Xplorer PAX®.

Använd PAX® Foderreaktionstest till att basera en lämplig eliminationsdiet på. När den kliniska diagnosen atopisk dermatit har ställts kan veterinären beställa ett PAX® Serumtest eller genomföra ett intradermalt test.

PAX® Serumtest ger också en indikation på om djuret har en allergisk reaktion mot loppsaliv utöver pollen, kvalster, svamp, insekter och epiteliala allergener.

Identifiering av de allergener som orsakar allergin är ett grundläggande steg för att kunna genomföra miljökontrollåtgärder och för att kunna välja rätt allergener till en allergenspecifik immunterapi. Immunterapi är det bästa alternativet för långsiktig behandling av atopisk dermatit.

Läs mer
Webbshop
Vårt fullständiga produktutbud

Besök vår webbshop för veterinärer för att läsa mer om vårt sortiment av dermatologiska produkter och för att se hela vårt sortiment.

Vet shop