Veterinärsidor
Du befinner dig på sidorna för veterinärer och distributörer. Om du är djurägare gå istället till till sidorna för djurägare för att hitta relevant information och vår shop.
Gå till djurägarsidorna

Dermatologi

Hudproblem är vanliga

Vanliga problem

Många hundar, katter och hästar har hudproblem. Problem kan ge symtom så som klåda, papler, skorpor, pigmentförändringar, håravfall, glanslös päls eller dålig lukt. Klorna eller hovarna hos djur tillhör också huden och kan påverkas (t.ex. deformation). Hos djur med hudproblem kommer veterinären att utföra en allmän klinisk undersökning och ta upp patientens anamnes (sjukdomshistoria). Undersökning innehåller vanligtvis speciella tester som pälsprov, hudskrapningar, cytologi, bakteriekultur, svampkultur, blodprover eller hudbiopsier.

Det är viktigt att fastställa den grundläggande orsaken till hud- och pälsproblemen. Processen omfattar vanligtvis två eller flera besök hos veterinär. Listan över möjliga grundläggande orsaker till hudproblem är lång (parasiter, allergier, infektioner, endokrinopathier, metaboliska sjukdomar, undernäring/malabsorption, immunmedierad sjukdom, tumörer, med mera).

Nextmune erbjuder ett stort utbud av väldokumenterade hudprodukter som kan hjälpa till att lindra symtomen.

Dermatologiska problem och allergi

Allergi – den vanligaste orsakerna till återkommande hudproblem

En vanlig orsak till återkommande hudinfektioner är allergi, såsom loppallergi, födoämnesrelaterad allergi och/eller atopisk dermatit.

Nextmune är den globala ledaren inom allergendiagnostik och allergibehandling. Nextmune har ett komplett erbjudande med den senaste tekniken inom allergentestning, Next+ och NextEQ, och den enda licensierade immunterapin i Europa.

Använd Next+ Foderreaktionstest för att identifiera en lämplig eliminationsdiet. När den kliniska diagnosen atopisk dermatit har ställts kan veterinären beställa ett Next+ (hund, katt) eller NextEQ (häst) -serumtest eller genomföra ett intradermalt test.

Next+ serumtest ger också en indikation på om djuret har en allergisk reaktion mot loppsaliv och NextEQ serumtest visar eventuella allergiska reaktioner mot insekter.

Identifiering av de allergener som orsakar allergin är ett grundläggande steg för att kunna genomföra miljökontrollåtgärder och för att kunna välja rätt allergener till en allergenspecifik immunterapi. Nextmune tillverkar den enda licensierade immunterapin i Europa. Immunterapi är det bästa alternativet för långsiktig behandling av atopisk dermatit.

Läs mer
Webbshop
Vårt fullständiga produktutbud

Besök vår webbshop för veterinärer för att läsa mer om vårt sortiment av dermatologiska produkter och för att se hela vårt erbjudande.

Vet shop