Veterinärsidor
Du befinner dig på sidorna för veterinärer och distributörer. Om du är djurägare gå istället till till sidorna för djurägare för att hitta relevant information och vår shop.
Gå till djurägarsidorna

Stomatologi

Låt oss prata munhåleproblem

Stomatologi

Problem med tänder och tandkött är vanligt hos hundar och katter. Omkring 80% av alla sällskapsdjur har tandproblem med symtom såsom dålig andedräkt, irritation i munnen, svårighet att äta, aptitlöshet, överdrivet dreglande, missfärgade tänder och lösa eller tappade tänder.

Inflammationer eller infektioner kan orsaka försvagningar i tändernas stödstrukturer. Ansamling av plack leder till gingivit, ett tidigt tecken på parodontal sjukdom. Med tiden byggs tandsten upp under tandköttet och får tänderna att separera från tandköttet. Hos katter är en vanlig och smärtsam åkomma tandresporption (TR).

Detta är en process genom vilken tandens dentin eroderar och så småningom blir ohjälpligt förstörd. Gör en allmän klinisk undersökning, en omfattande munhåleundersökning inklusive röntgen, avlägsna plack och tandsten, utför nödvändiga reparationer samt avlägsna eventuellt skadade eller lösa tänder under anestesi.

Försök att identifiera den primära orsaken till de parodontala problemen. Ras, foder, anatomiska avvikelser, infektioner, sjukdomar som hypotyreos, FeLV/FIV, FCV, pemfigus, hjärt-, lever- och njursjukdomar eller allmänt nedsatt immunförsvar kan bidra till dålig munhälsa.

Det bästa sättet att hålla munhålan frisk är genom daglig tandborstning. En grundlig undersökning, inklusive röntgenundersökning, rekommenderas årligen för att upptäcka behandlingsbehov och eventuella sjukdomar. Nextmune erbjuder en rad väldokumenterade munhygienprodukter.

Webbshop

Vårt fullständiga produktutbud

Besök vår webbshop för veterinärer för att läsa mer om vårt sortiment av stomatologiprodukter och för att se hela vårt erbjudande.

Vet shop