Veterinärsidor
Du befinner dig på sidorna för veterinärer och distributörer. Om du är djurägare gå istället till till sidorna för djurägare för att hitta relevant information och vår shop.
Gå till djurägarsidorna

Stomatologi

Låt oss prata om problem i munhålan

Stomatologi

Problem med tänder och tandkött är vanligt hos hundar och katter. Omkring 80% av alla sällskapsdjur har tandproblem med symtom så som: dålig andedräkt, irritation i munnen, svårighet att äta, aptitlöshet, överdrivet dreglande, missfärgadd tänder, irritation och lösa eller tappade tänder.

Inflammationer eller infektioner kan orsaka försvagningar i stödstrukturerna i tänderna. Ansamling av plack leder till gingivit, ett tidigt tecken på parodontala sjukdomar. Med tiden byggs tandsten upp under tandköttet och får tänderna att separera från tandköttet. Hos katter är en vanlig och smärtsam åkomma något som kallas för “tooth resporption” (TR).

Detta är en process genom vilken tandens dentin eroderar och så småningom blir ohjälpligt förstörd. Gör en allmän klinisk undersökning, en omfattande oralundersökning inklusive röntgenundersökningar, avlägsna av plack och tandsten och nödvändiga reparationer och som ett sista steg avlägsna tänder under anestesi.

Försök att identifiera den primära sjukdom som kan resultera i de parodontala problemen. Ras, diet, tuggbeteende, utvecklingsfel, graviditet, feber hos mycket unga djur, infektioner och flera sjukdomar (hypotyreos, FeLV/FIV, FCV, pemphigus, hjärt-, lever- och njursjukdomar) eller allmänt nedsatt immunförsvar kan bidra till dålig oral hälsa.

Det bästa sättet att hålla munhålan frisk är genom daglig tandborstning. En grundlig undersökning, inklusive röntgenundersökning, rekommenderas årligen för att upptäcka behandlingsbehov och eventuella sjukdomar. Nextmune erbjuder en rad väldokumenterade munhygienprodukter.

Webbshop

Vårt fullständiga produktutbud

Besök vår webbshop för veterinärer för att läsa mer om vårt sortiment av stomatologiprodukter och för att se hela vårt erbjudande.

Vet shop