Veterinärsidor
Du befinner dig på sidorna för veterinärer och distributörer. Om du är djurägare gå istället till till sidorna för djurägare för att hitta relevant information och vår shop.
Gå till djurägarsidorna

Allergibehandling för hundar och katter

Atopisk dermatit är ett kroniskt tillstånd, och av den anledningen måste all behandling fortsätta livet ut. Ett effektivt sätt att slippa symptomen vid allergi är att undvika de ämnen man är allergisk mot. Detta är dock i de flesta fall inte praktiskt möjligt, speciellt för allergener så som kvalster, gräs och pollen. Det finns dock åtgärder som kan hjälpa till att minimera kontakten.

Den rekommenderade behandlingen för atopi

Den rekommenderade behandlingen för atopi är immunterapi. Immunterapi är den enda behandling som kan stoppa allergin från att vidareutvecklas, genom att göra immunsystemet mindre känsligt, eller helt okänsligt, mot de allergener som utlöser den allergiska reaktionen.

Immunterapi kan ges subkutant eller oralt. Studier visar att omkring 75% av patienterna svarar på behandlingen. Effekten ses som regel efter 5 månader, men det kan ta upp till ett år.

Immunterapi är en livslång behandling som är både effektiv och säker, behandlingen kan kombineras med all annan behandling. vi erbjuder den enda licensierade immunterapin i Europa. Behandlingen är förstahandsvalet enligt de europeiska läkemedelsföreskrifterna för djur (Direktiv 2004/28/EC).

Läs mer

Den multimodala metoden

En multimodal behandlingsstrategi för allergi är mycket viktigt I samband med immunterapi kan andra produkter hjälpa till att kontrollera symptomen. Hudprodukter , essentiella fettsyror, kosttillskott eller symptomatisk medicinering kan alla bidra till att minimera allergi symtomen.

Produkter som förhindrar allergenexponering kan också vara mycket effektiva för att kontrollera symtomen. Även om de flesta allergener är omöjliga att undvika helt, kan vissa förebyggande produkter vara hjälpsamma.

Allergen undvikande

Pet’s Relief Allergone är en innovativ allergenneutraliserande spray som är utformad för att minska exponeringen för husdammsallergener. Allergone ger ett långsiktigt skydd på upp till 5 månader efter användning.

Allegone neutraliserar kvalsterallergener med hjälp av dess kärna av mikrokapslar som är fyllda med en blandning av ämnen som förändrar den kemiska strukturen hos allergenpartiklar.

Allergone reducerar exponeringen för dammallergener genom att först bilda en polymerfilm som limmar ihop dammpartiklar, vilket bildar större partiklar. De större partiklarna blir så pass tunga att de sjunker till marken. De aggregerade, större, partiklarna kan sedan enkelt avlägsnas genom konventionell städning. – Läs mer om Allergone och / eller beställ här

Hudprodukter and tillskott

Som en effektiv tilläggsbehandling kan man behandla allergiska djur med dagligt tillskott av Omega-3-fettsyror (fiskolja) samt utvärtes med schampo, spray, gel eller våtservetter. Produkterna kan avhjälpa hudproblem och / eller minimera bakterie- och svamptillväxt.

Bad kan lindra klåda och ta bort miljöallergener från djurets hud. Det är viktigt att välja rätt schampo, eftersom frekvent schamponering med fel produkt kan orsaka torr hud. Många allergiska patienter har öronproblem. Rätt öronrengöring som används på rätt sätt kan bidra till att minska återkommande öronproblem.

Läs mer

Korttidsmedicinering

Det finns dessutom ett antal kortsiktiga läkemedel som hjälper till att kontrollera symtomen. De symptomatiska läkemedlen, såsom kortikosteroider, ciklosporin, oclacitinib och lokivetmab, är användbara för att undertrycka den allergiska reaktionen, men de behandlar inte grundorsaken för allergin. Läkemedlen kan ha betydande nackdelar och ge biverkningar, särskilt på lång sikt.

Vår rekommendation är att använda symtomreglerande produkter på kort sikt och i samband med immunterapi, för att säkerställa att patienten inte lider av sina symtom, men med det ett långsiktiga målet att endast administrera immunterapi.

Pruritisk tröskel och flare-ups

Hos patienter med flare-ups, visas eller förvärras symptomen plötsligt. Detta innebär att patienten har överstiget “klådtröskeln”. Detta kan hända av flera skäl:

  • När det finns mer kontakt med allergener
  • Från en sekundär infektion (jäst, bakteriell, etc.)
  • Från en annan hudirritation (på grund av loppor, bad, etc.)

Vid en flare-up, är det viktigt att hitta orsaken och förhindra att det sker igen. Om orsaken är okänd, kan det ibland vara tillräckligt att lindra symtomen med hjälp av tillfällig symptomatisk medicinering.

Webbshop
Vårt multimodala produktutbud

Besök vår webbshop för veterinärer för att läsa mer om vårt multimodala produktutbud.

Vet shop