Veterinärsidor
Du befinner dig på sidorna för veterinärer och distributörer. Om du är djurägare gå istället till till sidorna för djurägare för att hitta relevant information och vår shop.
Gå till djurägarsidorna

Födoämnesallergi

Foderkänslighet är vanligt

Foderkänslighet omfattar intolerans mot mat samt immunologiskt medierad hypersensitivitet (födoämnesallergier). De specifika immunmekanismer som är involverade i födoämnesallergier är inte tydligt förstådda, men man tror att de flesta är typ I- eller IgE-medierade. Det finns också belägg för att överkänslighetsreaktioner av typ II och typ IV är inblandade.

Prevalens av födoämnesallergi

Födoämnesallergi är en relativt vanlig sjukdom. Enligt vissa studier har 20-35% av de hundar som presenteras för veterinär på grund av klåda foderallergi som bakomliggande orsak.

Foderallergi uppskattas också förekomma hos cirka 33% av alla hundar med atopisk dermatit. Det finns en större incidens av foderallergi hos hundar under 1 år och över 6 år.

Labrador retriever, west highland white terrier, boxer, rhodesian ridgeback och mops är predisponerade raser.

Kliniska symtom

De vanligaste symtomen på foderallergi är dermatologiska eller gastrointestinala (eller en kombination av båda).

Dermatologiska tecken är varierande, och ofta omöjlig att skilja från dem som är associerade med atopisk dermatit.

Gastrointestinala symtom kan vara kräkningar, diarré, viktminskning, obehag i buken, gasbildning och frekvent avföring (mer än tre gånger om dagen).

Läs mer

Diagnos

De vanligaste foderallergenerna som påverkar hundar verkar vara nötkött, kyckling, ägg, mjölk, vete, soja och majs, som också är vanliga ingredienser i många kommersiella hund- och kattfoder.

För att diagnostisera födoämnesallergi bör en eliminationsdiet utföras.

Läs mer
Läs mer om PAX® Foderreaktionstest eller beställ här.

PAX® Foderreaktionstest

PAX® Foderreaktionstest kan ge vägledning för att välja lämpliga ingredienser till en eliminationsdiet.

Läs mer