Veterinärsidor
Du befinner dig på sidorna för veterinärer och distributörer. Om du är djurägare gå istället till till sidorna för djurägare för att hitta relevant information och vår shop.
Gå till djurägarsidorna

Allergi hos hund

Låt oss prata om allergi hos hund

Atopisk dermatit (CAD), ärftlig allergi mot miljöallergener, är med stor sannolikhet den vanligast formen av allergi hos hund och återfinns hos ca 15% av den totala hundpopulationen och står för ca 25% av de fall som refereras till klinik med pruritus. Atopisk dermatit är en ärftlig allergi varigenom hunden är överkänslig mor ämnen i sin omgivning så som pollen, kvalster, mögel och mjäll.

Kliniska symtom

Det mest uppenbara symptomet på ett atopiskt tillstånd är klåda. Klådan uppstår på grund av inflammerad hud vanligtvis på tassar, huvud, armhålor eller ljumskar. Öroninflammation är också vanligt.

Hundar slickar eller biter sig ofta i tassarna och gnider huvudet längs golvet eller andra föremål. Hudinflammationen kan förvärras av bakterie- (stafylokocker) eller jäst- (Malassezia) infektioner, som också måste behandlas.

Symptomen hos en atopisk hund visar sig normalt före 3 års ålder (i 75% av fallen). Ibland visar sig symptom hos djur under 6 månaders ålder.

Läs mer

Diagnos

Pet Allergy Xplorer (PAX®) är det första kommersiella serologiska IgE-specifika testet där såväl allergenextrakt som molekylära komponenter används för att identifiera sensibilisering för olika allergener.

Molekylär allergologi är en toppmodern metod för att detektera sensibiliseringar, där definierade enskilda allergenkomponenter används för bestämning av specifik IgE. Traditionellt har endast allergenextrakt använts. De molekylära komponenterna är renade eller rekombinanta proteiner som ger en högre grad av standardisering än allergenextrakt och möjliggör en mer exakt identifiering av IgE-sensibiliseringar.

Läs mer

Behandling

Atopisk dermatit är ett kroniskt tillstånd, och därför fortsätter behandlingen livet ut. Det rekommenderade valet för behandling av atopi är immunterapi.

Immunterapi är den enda behandling som kan stoppa allergin från att vidareutvecklas, genom att göra immunsystemet mindre känsligt, eller helt okänsligt, mot de allergener som utlöser den allergiska reaktionen.

Det finns bara en licensierad immunterapi i Europa och det är den immunterapi som rekommenderas enligt EU:s läkemedelsregler.

Läs mer

Födoämnesallergier

Upp till 35% av de hundar som är allergiska mot ämnen i sin miljö är också överkänsliga mot proteiner i livsmedel.

Identifiering, uteslutning och hantering av födoämnesallergi är en av de avgörande delarna i diagnostisering och behandling atopisk dermatit.

Det enda sättet att diagnostisera födoämnesallergi är att genomföra ett eliminationsdiet med efterföljande provokation. För att ge vägledning om vilka foderallergener som patienten är sensibiliserad mot finns PAX® Fodertest.

 

Läs mer

Viktiga fakta om atopisk dermatit

  • Startar vanligvis vid ung ålder
  • Involverar klåda och leder till allvarliga och återkommande infektioner
  • Det är avgörande att identifiera de ansvariga allergenerna, t.ex. med hjälp av ett högkvalitativt, specifikt och känsligt IgE-serumtest
  • Kräver livslång behandling (det rekommenderade alternativet är immunterapi)
  • Vi erbjuder den enda licensierade immunterapin i Europa vilken rekommenderas i enlighet med europeiska läkemedelsregler.