Veterinärsidor
Du befinner dig på sidorna för veterinärer och distributörer. Om du är djurägare gå istället till till sidorna för djurägare för att hitta relevant information och vår shop.
Gå till djurägarsidorna

Hepatologi

Låt oss prata leversjukdomar

Hepatologi

Störningar och problem i levern är inte ovanligt hos hundar och katter. Ett brett spektrum av symtom kan ses såsom gulsot, leverencefalopati, gastrointestinala tecken som minskad aptit, viktminskning, kräkningar eller diarré, polyuri, polydipsi, ascites eller koagulopati.

Listan över möjliga orsaker kan vara lång: medfödda defekter (shunt), förvärvad shunt, endokrina sjukdomar, infektionssjukdomar (virus, bakterier, parasiter, svampar), tumörer, läkemedelsinducerad leversjukdom eller rasspecifik leversjukdom. En grundlig veterinärundersökning krävs och innehåller vanligtvis specifika tester som blodprover, urinanalys, bukultraljud och/eller röntgen. Det är viktigt att försöka diagnostisera grundorsaken till leverstörningen.

Nextmune erbjuder ett naturligt fodertillskott till hundar och katter som används som ett komplement till diet- och medicinsk behandling vid nedsatt leverfunktion. Epato används för att skydda levercellerna. Epato används som stöd till djur med leversjukdomar eller vid behandling med läkemedel som kan skada levern.

Webbshop

Vårt fullständiga produktutbud

Besök vår webbshop för veterinärer och läs mer om Epato samt se hela vårt sortiment.

Vet shop