Veterinärsidor
Du befinner dig på sidorna för veterinärer och distributörer. Om du är djurägare gå istället till till sidorna för djurägare för att hitta relevant information och vår shop.
Gå till djurägarsidorna

Hepatologi

Låt oss prata om leversjukdomar

Hepatologi

Störningar och problem i levern är vanligt hos hundar och katter. Ett brett spektrum av kliniska tecken kan ses såsom gulsot, leverencefalopati, gastrointestinala tecken som minskad aptit, viktminskning, kräkningar eller diarré, polyuri, polydiipsia, ascites eller koagulopati.

Listan över möjliga avvikelser kan vara lång: medfödda defekter (shunt), förvärvad shunt, endokrina sjukdomar, infektionssjukdomar (virus, bakterier, parasiter, svampar), tumörer, läkemedelsinducerad leversjukdom eller rasspecifik leversjukdom. En grundlig veterinärundersökning krävs och innehåller vanligtvis specifika tester som blodprover, urinanalys, bukultraljud och/eller röntgen. Det är viktigt att försöka diagnostisera grundorsaken till leverstörningen.

Nextmune erbjuder ett naturligt fodertillskott för hundar och katter som används som ett komplement till diet- och medicinsk behandling av nedsatt leverfunktion. Epato används för att skydda och regenerera leverfunktionen. Epato kan användas som stöd för djur med livsmedelsstress, leversjukdomar och/ eller djur under farmakologiska terapi.

Webbshop

Vårt fullständiga produktutbud

Besök vår webbshop för veterinärer för att läsa mer om Epato och se hela vårt erbjudande.

Vet shop