Veterinärsidor
Du befinner dig på sidorna för veterinärer och distributörer. Om du är djurägare gå istället till till sidorna för djurägare för att hitta relevant information och vår shop.
Gå till djurägarsidorna

Otologi

Låt oss prata om öronsjukdomar

Otologi

Öronsjukdomar är vanliga hos djur, särskilt hundar men även hos katter och hästar. Öronproblem visar sig ofta genom symtom som klåda runt öronen, huvudskakning, smärta vid beröring av öronregionen, sekret från hörselgången, hörselnedsättning med mera. I de fall där öronproblem föreligger gör veterinären att göra en grundlig klinisk undersökning, inklusive en cytologisk undersökning av sekretet från hörselgången. Den mikroskopiska undersökningen kommer att avslöja om det finns en aktiv infektion, eller överdriven tillväxt av bakterier och jästsvamp.

Därefter rengörs hörselgången noggrant och trumhinnans skick noteras. Detta kan kräva sedering eller generell anestesi. Bakterier och jästsvamp är sekundära orsaker till otit och den grundläggande orsaken till öronproblemen behöver fastställas. Listan över möjliga primära orsaker är lång (ektoparasiter, främmande kroppar, allergier, infektioner, endokrinatopatier, metabolisk sjukdom, immunmedierade sjukdomar, tumörer etc). Vanligtvis tar det två eller flera besök hos veterinär för att fastställa det underliggande problemet och för att fram en långsiktig behandlingsplan.

Behandlingsplanen kommer alltid att innehålla en öronrengöring. Det är särskilt viktigt att ta bort öronvax och sekret från hörselgången för att hjälpa den naturliga rengöringsprocessen. Välj en öronrengöringsprodukt som passar djurets typ av öronvax och resultatet från den cytologiska undersökningen. Öronrengöringsprodukten bör vara effektiv och inte irritera huden i hörselgången. Vissa bakterier och Malassezia kan producera biofilm som måste tas bort för framgångsrik behandling. Nextmune erbjuder ett stort utbud av väldokumenterade öronprodukter

Otologi och kopplingen till allergi

Allergi en vanlig orsak till återkommande öroninfektioner

Den vanligaste underliggande orsaken till återkommande öroninfektioner är allergi (både födoämnesinducerad allergi och/eller atopi). Nextmune är den globala ledaren inom allergendiagnostik och allergibehandling. Nextmune har ett komplett erbjudande med den senaste tekniken inom allergentestning, Next+ och NextEQ, och den enda licensierade immunterapin i Europa.

Använd Next+ Foderreaktionstest för att identifiera en lämplig eliminationsdiet. När den kliniska diagnosen atopisk dermatit har ställts kan veterinären beställa ett Next+ (hund, katt) eller NextEQ (häst) -serumtest eller genomföra ett intradermalt test. Next+ serumtest ger också en indikation på om djuret har en allergisk reaktion mot loppsaliv och NextEQ serumtest visar eventuella allergiska reaktioner mot insekter.

Identifiering av de allergener som orsakar allergin är ett grundläggande steg för att kunna genomföra miljökontrollåtgärder och för att kunna välja rätt allergener till en allergenspecifik immunterapi. Nextmune tillverkar den enda licensierade immunterapin i Europa. Immunterapi är det bästa alternativet för långsiktig behandling av atopisk dermatit.

Läs mer
Webbshop

Vårt fullständiga produktutbud

Besök vår webbshop för veterinärer för att läsa mer om vårt sortiment av öronprodukter och för att se hela vårt erbjudande.

Vet shop