Veterinärsidor
Du befinner dig på sidorna för veterinärer och distributörer. Om du är djurägare gå istället till till sidorna för djurägare för att hitta relevant information och vår shop.
Gå till djurägarsidorna

Otologi

Låt oss prata öronsjukdomar

Otologi

Öronsjukdomar är vanliga hos djur, särskilt hundar men även hos katter och hästar. Öronproblem visar sig ofta genom symtom som klåda runt öronen, huvudskakning, smärta vid beröring av öronregionen, sekret från hörselgången, hörselnedsättning med mera. I de fall där öronproblem föreligger genomförs en grundlig klinisk undersökning, inklusive en cytologisk undersökning av sekret från hörselgången. Den mikroskopiska undersökningen kan påvisa eventuell överväxt av bakterier och jästsvamp samt inflammatoriska celler.

Därefter rengörs hörselgången noggrant och trumhinnans skick noteras. Detta kan kräva sedering eller generell anestesi. Bakterier och jästsvamp är sekundära orsaker till otit och den grundläggande orsaken till öronproblemen behöver fastställas. Listan över möjliga primära orsaker är lång (ektoparasiter, främmande kroppar, allergier, infektioner, endokrin eller metabolisk sjukdom, immunmedierad sjukdom, tumör etc). Vanligtvis krävs två eller flera besök för att fastställa det underliggande problemet och för att fastställa en långsiktig behandlingsplan.

Behandlingsplanen kommer alltid att innefatta rengöring av öronen. Det är särskilt viktigt att ta bort öronvax och sekret från hörselgången för att hjälpa den naturliga rengöringsprocessen. Välj en öronrengöringsprodukt som passar djurets typ av hörselgångssekret och resultatet från den cytologiska undersökningen. Öronrengöringsprodukten bör vara effektiv och inte irritera huden i hörselgången. Vissa bakterier och Malassezia kan producera biofilm som måste tas bort för framgångsrik behandling. Nextmune erbjuder ett stort utbud av väldokumenterade öronprodukter.

Otologi och kopplingen till allergi

Allergi en vanlig orsak till återkommande öroninfektioner

Den vanligaste underliggande orsaken till återkommande öroninfektioner är allergi (foderinducerad allergi och/eller atopi). Nextmune är världsledande inom allergendiagnostik. Nextmune har ett komplett erbjudande med den senaste tekniken inom allergentestning, Next+ och NextEQ.

Använd Next+ Foderreaktionstest för att identifiera en lämplig eliminationsdiet. När den kliniska diagnosen atopisk dermatit har ställts kan veterinären beställa ett Next+ (hund, katt) eller NextEQ (häst) serumtest eller genomföra ett intradermalt test. Next+ Serumtest visar även IgE mot loppsaliv och NextEQ Serumtest visar IgE mot olika insekter.

Identifiering av de allergener som orsakar allergin är ett grundläggande steg för att kunna genomföra miljökontrollåtgärder och för att kunna välja rätt allergener till en allergenspecifik immunterapi. Immunterapi är det bästa alternativet för långsiktig behandling av atopisk dermatit.

Läs mer
Webbshop

Vårt fullständiga produktutbud

Besök vår webbshop för veterinärer och läs mer om våra öronprodukter och se hela vårt utbud.

Vet shop