Veterinärsidor
Du befinner dig på sidorna för veterinärer och distributörer. Om du är djurägare gå istället till till sidorna för djurägare för att hitta relevant information och vår shop.
Gå till djurägarsidorna

Allergidiagnos

Låt oss prata om allergidiagnostik

Allergidiagnostik för hund och katt

En korrekt diagnos kräver grundlig fysisk undersökning, inklusive en fullständig klinisk historia. Alla andra kända orsaker till klåda, såsom parasiter och infektioner måste behandlas eller uteslutas innan allergi kan diagnostiseras.

Next+ serumtest

När andra potentiella orsaker till symtomen är uteslutna diagnostiseras patienten med atopi. Nästa steg är att utföra ett IgE serumtest för att identifiera vilka allergener som orsakar den allergiska reaktionen. Vi erbjuder de ledande produkterna inom allergitestning, Next+ sortimentet. Next+ serumtest är ett innovativt test som använder tre egenutvecklade monoklonala antikroppar, samt CCD blockerare, vilket resulterar i marknadsledande specificitet och känslighet.

Detta är ett grundläggande steg eftersom utan att veta vilka allergener som orsakar problemet, är det omöjligt att ta fram en skräddarsydd immunterapibehandling eller genomföra allergen-undvikande åtgärder.

Läs mer

Intradermaltest

Förutom Next+ kan även ett intradermalt hudtest utföras. Ett intradermaltest genomförs genom att injicera små mängder av olika allergener subkutant.

Det är sedan möjligt att utvärdera om en lokal reaktion utvecklas vid injektionsstället.

Läs mer

Foderreaktionstest & eliminationsdieter

Patienten bör också ges en elimineringsdiet för att avgöra vilka specifika livsmedel som utlöser en överkänslighetsreaktion. En tredjedel av alla atopiska djur är också allergiska mot proteiner i livsmedel, så vid diagnostisering av atopi är det viktigt att se till att det inte finns någon samtidig födoämnesallergi.

Next+ foderreaktionstest indikerar vilka livsmedel patienten med stor sannolikhet inte är överkänslig mot, denna infromation kan ge vägledning i beslutet kring vilka ämnen som bör vara lämpliga för en eliminationsdiet.

Läs mer

Behandling av atopisk dermatit

Atopisk dermatit är ett kroniskt tillstånd, och av den anledningen måste all behandling fortsätta livet ut. tt effektivt sätt att slippa symptomen vid allergi är att undvika de ämnen man är allergisk mot. Detta är dock i de flesta fall inte praktiskt möjligt. Därför är den rekommenderade behandlingsmetoden vid allergi immunterapi.

Immunterapi är den enda behandling som kan stoppa allergin från att vidareutvecklas, genom att göra immunsystemet mindre känsligt, eller helt okänsligt, mot de allergener som utlöser den allergiska reaktionen. Det finns bara en licensierad immunterapi i Europa och det är den immunterapi som rekommenderas enligt EU:s läkemedelsregler.

Läs mer