Veterinärsidor
Du befinner dig på sidorna för veterinärer och distributörer. Om du är djurägare gå istället till till sidorna för djurägare för att hitta relevant information och vår shop.
Gå till djurägarsidorna

Allergidiagnos

Låt oss prata om allergidiagnostik

Allergidiagnostik för hund och katt

Korrekt diagnos kräver en grundlig klinisk undersökning, inklusive en fullständig anamnes. Alla andra kända orsaker till klåda, såsom parasiter och infektioner måste uteslutas eller behandlas innan diagnosen allergi ställs.

PAX® Miljöallergentest

Att lyckas identifiera de symtomutlösande allergenerna har avgörande betydelse. Pet Allergy Xplorer (PAX®) är det första kommersiella serologiska IgE-specifika testet som använder såväl allergenextrakt som molekylära komponenter för att identifiera sensibilisering mot enskilda allergener.

Molekylär allergologi är n toppmodern metod för att upptäcka sensibiliseringar, där definierade enskilda allergenkomponenter används för bestämning av specifik IgE istället för traditionellt använda allergenextrakt. De molekylära komponenterna är renade eller rekombinanta proteiner som ger en högre nivå av standardisering än allergenextrakt och möjliggör en mer exakt identifiering av IgE-sensibiliseringar.

PAX® Foderreaktionstest

PAX® erbjuder en attraktiv lösning för att upptäcka IgE-sensibiliseringar mot molekylära födoämnesallergener, vilket ger vägledning vid val av allergener för provokation och/eller ingredienser till foder som sannolikt inte kommer att orsaka omedelbara reaktioner.

Läs mer

Intradermaltest

Förutom PAX® kan även ett intradermalt hudtest utföras. Ett intradermaltest genomförs genom att injicera små mängder av olika allergener subkutant.

Det är sedan möjligt att utvärdera om en lokal reaktion utvecklas vid injektionsstället.

Läs mer

Foderreaktionstest & eliminationsdieter

Patienten bör också ges en elimineringsdiet för att avgöra vilka specifika livsmedel som utlöser en överkänslighetsreaktion. En tredjedel av alla atopiska djur är också allergiska mot proteiner i livsmedel, så vid diagnostisering av atopi är det viktigt att se till att det inte finns någon samtidig födoämnesallergi.

PAX® Foderreaktionstest indikerar vilka födoämnen patienten med stor sannolikhet inte är överkänslig mot, denna information ger vägledning vid val av allergener för provokation och/eller ingredienser till foder som sannolikt inte kommer att orsaka en omedelbar reaktion.

Läs mer

Behandling av atopisk dermatit

Atopisk dermatit är ett kroniskt tillstånd, och av den anledningen måste all behandling fortsätta livet ut. tt effektivt sätt att slippa symptomen vid allergi är att undvika de ämnen man är allergisk mot. Detta är dock i de flesta fall inte praktiskt möjligt. Därför är den rekommenderade behandlingsmetoden vid allergi immunterapi.

Immunterapi är den enda behandling som kan stoppa allergin från att vidareutvecklas, genom att göra immunsystemet mindre känsligt, eller helt okänsligt, mot de allergener som utlöser den allergiska reaktionen. Det finns bara en licensierad immunterapi i Europa och det är den immunterapi som rekommenderas enligt EU:s läkemedelsregler.

Läs mer