Veterinærsider
Du befinner deg nå på sidene for veterinærer eller forhandlere. Om du er en dyreeier gå i stedet til sidene for dyreeiere for å finne relevant informasjon og vår nettbutikk.
Gå til sidene for dyreeiere

Allergier hos kjæledyr

La oss snakke om allergi

En kompleks tilstand

Allergi er en genetisk lidelse som skyldes en hypersensitivitetsreaksjon mot ulike stoffer som er vanlige og normalt sett ufarlige for dyr flest. De underliggende mekanismene som fører til en slik allergisk reaksjon hos hunder, katter og hester er de samme som hos mennesker. Det finnes fem hovedtyper allergi:

  • Atopi eller atopisk dermatitt (hypersensitivitet mot pollen, midd, muggsopp eller epitel fra dyr).
  • Fôrallergi (hypersensitivitet mot ulike komponenter i fôret som for eksempel kylling).
  • Loppeallergi (hypersensitivitet til loppespytt).
  • Kontaktallergi (hypersensitivitet mot materialer som for eksempel plastikk, nikkel, linoleum og maling).
  • Legemiddelallergi (hypersensitivitet mot antibiotika, parasittmider og andre medisiner).

Pathogenesen

En dysfunksjon i dyrets immunsystem gjør at det utvikles en hypersensitivitet mot ufarlige stoffer fordi disse oppfattes som farlige. Når dyret kommer i kontakt (fysisk, ved inhalasjon eller ved inntak) med allergenene for første gang så vil immunsystemet reagere ved å produsere IgE-antistoffer.

Disse antistoffene er spesifikke for det aktuelle allergenet. Når dyret senere støter på allergenene på nytt så vil allergenene presenteres for mastcellene som allerede er koblet til allergenspesifikke IgE-molekyler. Dette fører til produksjon og frigjøring av mediatorer som histamin og cytokiner.

Kliniske symptomer

Kløe er hovedsymptomet ved allergi – diagnosen krever derfor at sykehistorien inkluderer kløe. Hudforandringer som erytem, ekskoriasjoner og selvpåført alopesi reflekterer lidelsens alvorlighetsgrad.

Respiratoriske symptomer (allergisk rhinitt og astma), gastrointestinale symptomer (oppkast, diaré, gastritt) og okulære symptomer (konjunktivitt) kan også forekomme.

Redusert livskvalitet – både for dyr og eier – er et alvorlig resultat og har innvirkning både på helse, velvære og båndet mellom dyr og eier

Les mer