Veterinärsidor
Du befinner dig på sidorna för veterinärer och distributörer. Om du är djurägare gå istället till till sidorna för djurägare för att hitta relevant information och vår shop.
Gå till djurägarsidorna

Oftalmologi

Låt oss prata om ögonsjukdomar

Oftalmologi

Ögonsjukdomar är vanliga hos katter och hundar. Vanliga tecken är rodnad i bindhinnan, rinnande ögon, klibbiga eller purulent sekret, slöhet i hornhinnan, «körsbärsöga», klåda runt ögonen, smärta, sår, förändringar av linsen, katarakt, nedsatt syn eller blindhet.

Det är viktigt att utföra en grundlig allmän och oftalmologisk undersökning inklusive men inte begränsat till tårproduktionstest, undersökning av den omgivande huden, ögonlock, frammana, hornhinnan, uvea, lins, näthinnan etc. Försök att avslöja den grundläggande sjukdomen som kan resultera i ögonproblemen (till exempel distichiasis, utomkvedsfulla cilier, keratoconjuncitivits sicca, tear canal obstruktion, virusinfektion, allergier, tumörer eller ärvda ögonsjukdomar).

Nextmune erbjuder en rad naturliga produkter som omsorgsfullt hjälper rengöra omgivningen runt ögat

Oftalmologiska problem och allergi

Allergi – en orsak till konjunktivit

Återkommande konjunktivit och klåda runt ögonen är ofta ett tecken på underliggande födoämnesallergi eller atopisk dermatit.

Nextmune är den globala ledaren inom allergendiagnostik och allergibehandling. Nextmune har ett komplett erbjudande med den senaste tekniken inom allergentestning, Next+ och NextEQ, och den enda licensierade immunterapin i Europa.

För att hitta den bästa eliminationsdieten används Next+ Food Reactivity Test. När den kliniska diagnosen atopisk dermatit fastställts utförs ett Next+ (hundar, katter) eller NextEQ serum test eller ett intradermalt test.

Next+ serumtest ger också en indikation på om djuret har en allergisk reaktion mot loppsaliv och NextEQ serumtest visar eventuella allergiska reaktioner mot insekter.

Identifiering av de allergener som orsakar allergin är ett grundläggande steg för att kunna genomföra miljökontrollåtgärder och för att kunna välja rätt allergener till en allergenspecifik immunterapi. Nextmune tillverkar den enda licensierade immunterapin i Europa. Immunterapi är det bästa alternativet för långsiktig behandling av atopisk dermatit.

Läs mer
Webbshop

Vårt fullständiga produktutbud

Besök vår webbshop för veterinärer för att läsa mer om vårt sortiment av oftalmologiska produkter och för att se hela vårt erbjudande.

Vet shop