Veterinärsidor
Du befinner dig på sidorna för veterinärer och distributörer. Om du är djurägare gå istället till till sidorna för djurägare för att hitta relevant information och vår shop.
Gå till djurägarsidorna

Oftalmologi

Låt oss prata ögonsjukdomar

Oftalmologi

Ögonproblem är relativt vanligt hos katter och hundar. Vanliga symtom är rodnad i bindhinnan, rinnande ögon, klibbigt eller purulent sekret, ödem i hornhinnan, «cherry eye», klåda runt ögonen, smärta, sår, förändringar i linsen, katarakt och nedsatt syn.

Det är viktigt att utföra en grundlig allmän och oftalmologisk undersökning inklusive bland annat tårproduktionstest, undersökning av omgivande hud, ögonlock, hornhinna, uvea, lins, näthinna etc. Försök att fastställa den bakomliggande sjukdomen som kan orsaka ögonproblemen, till exempel distichiasis, ektopiska cilier, keratoconjunctivitis sicca, blockerad tårkanal, virusinfektion, allergi, tumör eller genetisk ögonsjukdom.

Nextmune erbjuder en naturlig produkt i två olika utföranden för skonsam rengöring av huden runt ögat.

Oftalmologiska problem och allergi

Allergi – en orsak till konjunktivit

Återkommande konjunktivit och klåda runt ögonen är ofta tecken på underliggande foderallergi eller atopisk dermatit.

Nextmune är världsledare inom allergendiagnostik och allergibehandling. Nextmune har ett komplett erbjudande med den senaste tekniken inom allergentestning, Pet Allergy Xplorer PAX®, och den enda licensierade immunterapin i Europa.

För att hitta den bästa eliminationsdieten används PAX® Foderreaktionstest. När den kliniska diagnosen atopisk dermatit fastställts utförs ett PAX® Serumtest eller ett intradermalt test.

PAX® Serumtest ger också en indikation på om djuret har en allergisk reaktion mot loppsaliv utöver pollen, kvalster, svamp, insekter och epiteliala allergener.

Identifiering av de allergener som orsakar allergin är ett grundläggande steg för att kunna genomföra miljökontrollåtgärder och för att kunna välja rätt allergener till en allergenspecifik immunterapi. Nextmune tillverkar den enda licensierade immunterapin i Europa. Immunterapi är det bästa alternativet för långsiktig behandling av atopisk dermatit.

Läs mer
Webbshop

Vårt fullständiga produktutbud

Besök vår webbshop för veterinärer för att läsa mer om vårt sortiment av oftalmologiska produkter och för att se hela vårt erbjudande.

Vet shop