Veterinärsidor
Du befinner dig på sidorna för veterinärer och distributörer. Om du är djurägare gå istället till till sidorna för djurägare för att hitta relevant information och vår shop.
Gå till djurägarsidorna

Nefrologi

Låt oss prata njursjukdomar

Nefrologi

Njur- och urinvägssjukdomar är vanliga hos hundar och katter. Symtom som kan ses är inkontinens, polyuri, polydipsi, anuri, hematuri med flera.

Listan över möjliga diagnoser kan vara lång: akut eller kronisk njursvikt, sjukdomar i glomerulus, cystit, uretrit, njursten, idiopatisk cystit hos katter, obstruktiv uropati/nefropati, tumörer och ärftliga njursjukdomar. Några av dessa sjukdomar kan vara livshotande.

En grundlig veterinärundersökning krävs och omfattar vanligtvis specifika tester som urinanalys, blodprover, röntgenundersökningar etc. Det är viktigt att försöka diagnostisera grundorsaken till urinsjukdomen.

Nextmune erbjuder ett naturligt tillskottsfoder för hundar och katter. Det används som ett komplement till diet och medicinsk behandling vid nedsatt njurfunktion. DiReNe innehåller en unik kombination av naturliga ingredienser med antioxidativa, kväve- och fosfatbindande, filtreringsfrämjande och antiinflammatoriska egenskaper. DiReNe finns som välsmakande tabletter och pasta.

Läs mer om DiReNe

Vårt fullständiga produktutbud

Besök vår onlinebutik för veterinärer för att läsa mer om DiReNe och se vårt fullständiga erbjudande.

Vet shop