Veterinärsidor
Du befinner dig på sidorna för veterinärer och distributörer. Om du är djurägare gå istället till till sidorna för djurägare för att hitta relevant information och vår shop.
Gå till djurägarsidorna

Nefrologi

Låt oss prata om njursjukdomar

Nefrologi

Njur- och urinvägssjukdomar är vanliga hos hundar och katter. Ett brett spektrum av kliniska tecken kan ses såsom miturition, inkontinens, polyuri, polydiipsia, anuri, hematuri bland andra.

Listan över möjliga avvikelser kan vara lång: akut eller kronisk njursvikt, sjukdomar i glomerulus, cystit, uretrit, urolitiasis, idiopatisk cystit hos katter, obstruktiv uropathy/nefropati, tumörer och ärftliga njursjukdomar. Några av dessa sjukdomar kan vara livshotande.

En grundlig veterinärundersökning krävs och innehåller vanligtvis specifika tester som urinanalys, blodprover, röntgenundersökningar etc. Det är viktigt att försöka diagnostisera grundorsaken till urinsjukdomen.

Nextmune erbjuder ett naturligt tillskottsfoder för hundar och katter. Det används som ett komplement till diet och medicinsk behandling vid nedsatt njurfunktion. DiReNe innehåller en unik kombination av naturliga ingredienser med antioxidativa, kväve- och fosfatbindande, filtreringsfrämjande och antiinflammatoriska egenskaper. DiReNe finns som välsmakande tabletter och pasta.

Läs mer om DiReNe

Vårt fullständiga produktutbud

Besök vår onlinebutik för veterinärer för att läsa mer om DiReNe och se vårt fullständiga erbjudande.

Vet shop