Veterinärsidor
Du befinner dig på sidorna för veterinärer och distributörer. Om du är djurägare gå istället till till sidorna för djurägare för att hitta relevant information och vår shop.
Gå till djurägarsidorna

Allergi hos häst

Låt oss prata om hästallergier

Överkänslighet mot insektsbett (IBH) eller ”Sweet itch” är den vanligaste allergiska hudsjukdomen hos häst. Det är en säsongsåterkommande allergisk dermatit orsakad av överkänslighet mot saliv från bitande insekter, särskilt Culicoides-arter. Atopi eller atopisk dermatit innebär en hudallergi mot ämnen i miljön som pollen, kvalster, epitel och/eller mögel. Beroende på allergenerna kan problemen vara säsongsbundna eller icke säsongsbundna.

Patogenes

Överlag har patogenesen vid hästallergi inte studerats i tillräcklig detalj för att klargöra de underliggande mekanismerna.

Det är dock känt att immunologiska reaktioner (IBH eller atopi) kan utvecklas när en allergenspecifik IgE-antikropp på en mastcell binds till ett antigen. Potentiella inflammatoriska mediatorer och cytokiner frigörs, vilket resulterar i allergisymtom. I

IBH och atopi är båda IgE-medierade (omedelbar typ I), men typ IV-överkänslighetsreaktioner (fördröjda T-cellmedierade) reaktioner kan också vara inblandade.

Prevalens, sjukdomsdebut och anlag

Beroende på Culicoidesoch andra insekters utbredning varierar andelen hästar som drabbas av IBH mellan 0 och 71% Förekomsten av atopi hos hästar är för närvarande okänd.

Symptom på IBH och atopi brukar visa sig mellan 1 och 6 års ålder. Ärftliga anlag kan ha en viktig roll för båda sjukdomarna. IBH kan utvecklas hos samtliga raser men Welsh, Shetland and Connemara ponies, och Friesian, German Shire, Arabian, Quarter och importerade islandshästar verkar vara påverkade till en högre grad.

Raser predisponerade för atopi är engelskt fullblod, quarterhäst, varmblod, arabiskt fullblod och morganhäst. Hingstar och valacker verkar löpa nästan dubbelt så stor risk att utveckla atopi som ston.

Kliniska symtom

De kliniska symtomen på IBH och atopi kan vara snarlika, med klåda som primärt symtom.

Vissa hästar drabbas av båda sjukdomarna.

Läs mer

Diagnos

För närvarande baseras den slutgiltiga diagnosen av IBH och atopi på anamnesen (säsongsbundenhet, om problemen är återkommande samt effekten av insektsbekämpning), klinisk undersökning och uteslutning av andra hudsjukdomar som ger upphov till klåda, som ektoparasiter, bakterie-, eller svampinfektioner, foder- och kontaktallergi.

Läs mer
Läs mer om NextEQ-serumtest eller beställ nedan

NextEQuine Serum Test

När IBH eller atopi har fastställts kan ett intradermaltest och/eller ett NextEQ serumtest utföras för att identifiera de orsakande allergenerna.

Läs mer

Viktiga fakta om IBH och atopi

  • Överkänslighet mot insektsbett och atopi är de vanligaste typerna av allergi hos hästar.
  • Klåda förekommer ofta vilket kan leda till allvarliga och återkommande infektioner
  • Det är avgörande att identifiera de ansvariga allergenerna, t.ex. med hjälp av ett högkvalitativt, specifikt och känsligt IgE-serumtest
  • Kräver livslång behandling och den rekommenderade behandlingen är immunterapi.