Veterinärsidor
Du befinner dig på sidorna för veterinärer och distributörer. Om du är djurägare gå istället till till sidorna för djurägare för att hitta relevant information och vår shop.
Gå till djurägarsidorna

Allergisymtom hos hundar och katter

Låt oss prata allergisymtom

Det mest uppenbara symtomet på atopisk dermatit är klåda. Klådan uppstår på grund av att huden är inflammerad, vanligtvis på tassar, huvud, armhålor och ljumskar. Hundar slickar eller biter sig ofta i tassarna och gnider huvudet längs golvet eller andra föremål. Katter putsar sig ofta överdrivet.

Allergisymtom hos hundar och katter

Hudinflammation i samband med klåda är ett viktigt allergisymptom och för att korrekt kunna diagnostisera atopisk dermatit är det viktigt att veta i vilket sammanhang, vid vilka tillfällen, och hur mycket hunden eller katten kliar sig.

Hudinflammationen kan förvärras av bakterie- (stafylokocker) eller jäst- (Malassezia) infektioner som också måste behandlas. Återkommande öroninfektioner är ofta orsakade av en underliggande allergi (i mer än 75% av fallen).

Symtom som rodnad, ytliga rivsår, missfärgning av pälsen (från överdrivet slickande) och håravfall återspeglar också svårighetsgraden av allergin. Beroende på sjukdomens varaktighet och svårighetsgrad kan lesioner variera mellan erytem (rodnad), hyperkeratos (keratinisering) och lichenifiering (förtjockning) av huden. Ibland har atopiska hundar och katter rinnande ögon eller astma, de kan också nysa mer än vanligt. Ibland kan det finnas foderspjälkningssymtom.

Symtom kan förekomma under hela året eller under en viss säsong, beroende på de allergener som utlöser den allergiska reaktionen. De första symtomen uppträder vanligtvis vid 1–3 års ålder (i cirka 75% av fallen). Ibland visar sig symtom hos djur före 6 månaders ålder.

Diagnos

Det är nödvändigt att identifiera de symtomorsakande allergenerna. Pet Allergy Xplorer (PAX®) är det första kommersiella serologiska IgE-specifika testet som använder allergenextrakt och molekylära komponenter för att identifiera sensibilisering.

Molekylär allergologi är en toppmodern metod för att upptäcka sensibiliseringar, där definierade enskilda allergenkomponenter används för bestämning av specifik IgE utöver de traditionellt använda allergenextrakten. De molekylära komponenterna är renade eller rekombinanta proteiner som ger en högre grad av standardisering än allergenextrakt och möjliggör en mer exakt identifiering av IgE-sensibiliseringar.

Läs mer

Behandling

Atopisk dermatit är ett kroniskt tillstånd vilket innebär att behandlingen behöver fortsätta livet ut. Ett effektivt sätt att slippa symtomen vid allergi är att undvika de ämnen man är allergisk mot. Detta är dock i de flesta fall inte praktiskt möjligt. Den rekommenderade behandlingsmetoden vid allergi är immunterapi.

Immunterapi är den enda behandling som kan stoppa allergin från att vidareutvecklas, genom att göra immunsystemet mindre känsligt, eller helt okänsligt, mot de allergener som utlöser den allergiska reaktionen. Det finns bara en licensierad immunterapi i Europa och det är den som är förstahandsval enligt EU:s läkemedelsregler.

Läs mer