Dyrlægesektion
Du er nu i dyrlægesektionen. Hvis du ikke er dyrlæge, besøg venligst vores sektion for dyreejere i stedet.
Gå til sektion for dyreejere

Allergi hos familiedyr

Lad os tale om allergi

En kompleks tilstand

Allergi er en genetisk lidelse som skyldes en hypersensitivitetsreaktion mod forskellige stoffer som er almindelige og normalt set ufarlige for de fleste dyr De immunologiske mekanismer, der ligger til grund for allergi hos hunde, katte og heste, er stort set de samme som hos mennesker. Der er fem hovedtyper af allergi:

  • Atopi eller atopisk dermatitis Overfølsomhed over for pollen, mider, skimmelsvamp og skæl
  • Foderallergi: Overfølsomhed over for forskellige komponenter i foderet som for eksempel kylling
  • Insekt- og loppeallergi:Hypersensitivitet mod insekt- og loppespyt.
  • Kontaktallergi: hypersensitivitet mod materialer som for eksempel plastik, nikkel, linoleum og maling
  • Lægemiddelallergi: Hypersensitivitet mod antibiotika, parasitmidler og andre mediciner

Patogenesen

En dysfunktion i dyrets immunsystem gør at der udvikles en hypersensitivitet mod ufarlige stoffer fordi disse opfattes som farlige. Når dyret kommer i kontakt (fysisk, ved inhalation eller ved indtag) med allergenerne for første gang, så vil immunsystemet reagere ved at producere IgE-antistoffer.

Disse antistoffer er specifikke for det aktuelle allergen. Når dyret senere støder på allergenerne på ny, så vil allergenerne præsenteres for mastcellerne som allerede er koblet til allergenspecifikke IgE-molekyler. Dette fører til produktion og frigørelse af mediatorer som histamin og cytokiner.

Kliniske symptomer

Kløe er hovedsymptomet ved allergi – diagnosen kræver derfor at sygehistorien inkluderer kløe. Hudforandringer som erytem, ekskoriationer og selvpåført alopeci reflekterer lidelsens alvorlighedsgrad.

Respiratoriske symptomer (allergisk rhinitis og astma), gastrointestinale symptomer (opkast, diarré, gastritis) og okulære symptomer (konjunktivitis) kan også forekomme.

Reduceret livskvalitet – både for dyr og ejer – er et alvorligt resultat og har indvirkning både på helbred, velvære og båndet mellem dyr og ejer

Læs mere