Veterinærsider
Du befinner deg nå på sidene for veterinærer eller forhandlere. Om du er en dyreeier gå i stedet til sidene for dyreeiere for å finne relevant informasjon og vår nettbutikk.
Gå til sidene for dyreeiere

Allergidiagnostikk

La oss snakke om allergidiagnostikk

Diagnose av allergi hos hund og katt

For å kunne stille en sikker allergidiagnose kreves en klinisk undersøkelse og opptak av en fullstendig anamnese. Alle andre kjente årsaker til kløe, som parasitter og infeksjoner, må utelukkes før en allergi kan diagnostiseres.

PAX® Serumtest

Atopi kan først diagnostiseres når man har utelukket andre mulige årsaker til kløen. Neste skritt blir da å utføre en serum IgE-test for å identifisere hvilke allergener som forårsaker den allergiske reaksjonen. Vi tilbyr førsteklasses allergitesting gjennom produktserien PAX® (Pet Allergy Xplorer).

Pet Allergy Xplorer (PAX®) er den første molekyære allergologiplattformen til dyr, den neste generasjons allergenspesifikke IgE-serologi.

Molekylær allergologi er en topp moderne teknologi for å oppdage sensitisering ved hjelp av allergene enkeltkomponenter istedenfor tradisjonelle allergen ekstrakter. De molekylære komponentene er rekombinante proteiner. Disse sikrer bedre standardisering enn allergen ekstrakter og muliggjør en mer presis identifikasjon av IgE sensibiliseringen.

Dette skrittet er fundamentalt. Uten å vite hvilke allergener som forårsaker problemet kan man ikke lage en skreddersydd allergibehandling til individet og man kan ikke sette inn tiltak for å forsøke å unngå allergenene.

Les mer

Intradermaltest

I tillegg til en PAX® serumtest kan man også gjøre en intradermaltest. Små mengder av ulike allergener sprøytes da inn i huden og man vurderer deretter om det skjer en reaksjon på injeksjonsstedet. Dette utføres som regel av en dermatolog.

Les mer

PAX® Fôrreaksjonstest & eliminasjonsdiett

Dyret bør settes på en eliminasjonsdiett for å få avklart om enkelte proteiner i fôret trigger en hypersensitivitetsreaksjon. Omtrent 1/3 av atopiske dyr reagerer også på proteiner i fôret så det er viktig å forsikre seg om at det ikke også foreligger en fôrallergi samtidig.

PAX® tilbyder en attraktiv løsning til at opdage IgE-sensibiliseringer over for molekylære fødevareallergener, hvilket kan være en hjælp til at udvælge allergener til oral fødevaretest og/eller til at udvælge fødevareingredienser, der sandsynligvis ikke vil forårsage øjeblikkelige reaktioner.

Les mer

Behandling av atopisk dermatitt

Atopisk dermatitt er en livslang lidelse og alle former for behandling må derfor gis hele livet. Den enkleste løsningen ville vært å unngå kontakt med allergenene, men det er dessverre sjelden mulig. I dag anbefales det en multimodal behandling. Man bruker topikal behandling og systemisk behandling rettet mot symptomene. I tillegg finnes det skreddersydd allergibehandling. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Les mer