Veterinærsider
Du befinner deg nå på sidene for veterinærer eller forhandlere. Om du er en dyreeier gå i stedet til sidene for dyreeiere for å finne relevant informasjon og vår nettbutikk.
Gå til sidene for dyreeiere

Allergi hos hund

La oss snakke om allergi hos hund

Hos hund anses atopisk dermatitt å være den vanligste formen for allergi. Den affiserer opptil 15% av populasjonen og blir diagnostisert hos 25% av hundene som undersøkes for kløe. Atopisk dermatitt er en arvelig form for allergi der dyret utvikler en hypersensitivitet mot luftbårne substanser i miljøet slik som pollen, midd, muggsopp og dyreepitel.

Kliniske symptomer

Det mest klassiske symptomet ved atopi er kløe. Kløe forårsakes av en inflammasjon i huden spesielt på labbene, hodet, i armhulene og i lysken.

Hundene slikker eller biter seg ofte på bena og gnir ansiktet mot gulvet eller andre objekter. Hudinflammasjonen kan forverres av en bakteriell eller fungal infeksjon, (som Stafylokokker og Malassezia).

De første symptomene oppstår som regel mellom 1 og 3 års alder (omtrent 75% av alle tilfellene). Sporadisk ses symptomer også hos hunder under 6 mnd. alder.

Les mer

Diagnostisering

Når andre mulige triggerfaktorer for kløen er utelukket så kan diagnosen atopi stilles. Neste skritt blir da å utføre en allergitest for å identifisere hvilke allergener som er årsaken til den allergiske reaksjonen.

Next+ Serumtest bruker den nyeste teknologien innen allergitesting. Den bruker 3 proprietære monoklonale antistoffer fra et spesifikt rekombinant IgE og CCD-blokkere, noe som resulterer i den høyeste sensitiviten og spesifisiteten for noen test på markedet.

Les mer

Behandling

Atopisk dermatitt er en livslang lidelse og enhver form for behandling må derfor gis hele livet. Immunterapi anbefales som førstevalg til behandling av atopi.

Immunterapi er den eneste behandlingsformen som kan forhindre at allergien videreutvikles, gjør immunsystemet mindre sensitivt og som kan få immunsystemnet til å slutte å reagere helt på de allergenene som trigger den allergiske reaksjonen.

Det finnes bare én registrert immunterapi på det europeiske markedet, og den er derfor det produktet som anbefales i henhold til de europeiske legemiddelforordningene.

Les mer

Fôrallergi

Opptil 35% av hundene som reagerer allergisk på miljøallergener har også en hypersensitivitesreaksjon mot proteiner i fôret.

Utelukkelse og håndtering av en (samtidig) matvareallergi er svært viktig når du skal diagnostisere og behandle en atopisk dermatitt.

Den eneste måten man kan diagnostisere matvareallergi på, er ved å gjennomføre en eliminasjonsdiett. Imidlertid er det vanskelig å komponere en passende eliminasjonsdiett, og det er derfor vi har utviklet Next + fôrreaksjonstest.

Les mer

Nøkkelfakta om atopi

  • Starter i de fleste tilfeller i ung alder.
  • Involverer kløe og (kan) føre til uttalte og tilbakevendende infeksjoner.
  • Identifisering av de aktuelle allergenene er avgjørende og det bør gjøres ved hjelp av en IgE- (/IgG) test av god kvalitet og med høy sensitivitet og spesifisitet.
  • Krever livslang behandling og det anbefales å bruke immunterapi som førstevalg.
  • Vi tilbyr den eneste registrerte immunterapien i Europa og den er derfor det produktet som anbefales i henhold til de europeiske legemiddelforordningene.