Veterinærsider
Du befinner deg nå på sidene for veterinærer eller forhandlere. Om du er en dyreeier gå i stedet til sidene for dyreeiere for å finne relevant informasjon og vår nettbutikk.
Gå til sidene for dyreeiere

Fôrallergi

“Adverse food reactions” AFR er vanlige

I begrepet «Adverse food reactions» (AFR) inkluderes både fôrintoleranse og immunologiske hypersensitivitetsreaksjoner – fôrallergier. Hvilke spesifikke mekanismer som forårsaker fôrallergi er ikke fullt ut forstått. Selv om man anser det som en type I, IgE mediert, reaksjon så finnes det bevis for at også type III og type IV hypersensitivitetsreaksjoner er involvert.

Prevalens, debutalder og predisponerte raser

Fôrallergi er en vanlig lidelse. Studier viser at 20-25% av hundene med allergiske hudlidelser også har fôrallergi.

Det anslås at omtrent 33% av hunder med atopisk dermatitt også har fôrallergi. Det er beskrevet en høyere forekomst hos hunder som viser første symptomer under 6 måneders alder eller over 6 års alder.

Schäferhund, Golden Retriever, Labrador Retriever, West Highland White Terrier, Boxer, Rhodesian Ridgeback and Mops er predisponerte raser.

Kliniske symptomer

Vanligvis ses hudsymptomer, gastrointestinale symptomer eller en kombinasjon av begge deler.

Hvilke hudsymptomer som ses kan variere og de kan ikke skilles fra de som ses ved atopisk dermatitt.

Gastrointestinale symptomer kan omfatte oppkast, diaré, vekttap, magesmerter, flatulens og økt antall defekeringer (mer enn 3 per dag).

Les mer

Diagnostisering

De fôrallergenene hunder ser ut til å reagere oftest på er storfe, kylling, egg, melk, hvete, soya og mais. Disse er vanlige ingredienser i kommersielle hundefôr. De fôrallergenene katter ser ut til å reagere oftest på er storfe, melk, fisk, lam og egg.

For å kunne stille fôrallergidiagnosen bør en eliminasjonsdiett gjennomføres.

Les mer
Les mer om PAX® Fôrreaksjonstest og bestill her.

PAX® Fôrreaksjonstest

PAX® tilbyr en attraktiv løsning for å påvise IgE-sensibilisering mot molekylære fôrallergener, noe som kan være til hjelp ved valg av allergener for eliminasjonsdiett og/eller ved valg av ingredienser som sannsynligvis ikke vil forårsake umiddelbare reaksjoner.

Les mer