Veterinærsider
Du befinner deg nå på sidene for veterinærer eller forhandlere. Om du er en dyreeier gå i stedet til sidene for dyreeiere for å finne relevant informasjon og vår nettbutikk.
Gå til sidene for dyreeiere

Symptomer på allergi hos hest

La oss snakke om allergisymptomer

Symptomer på allergi hos hest

Kliniske symptomer på IBH og atopi

Kløe er det primære symptomet men kliniske symptomer sett ved IBH og atopi kan overlappe. Noen hester har begge lidelsene samtidig.

I begge tilfeller vil selvskading pga. kløe, biting og gniing føre til erosjoner og ulcera, hårtap, ekskoriasjoner, lichenifisering og pigmentforandringer og faren for sekundære bakterielle infeksjoner øker. En pyodermi karakteriseres av uttalt flassing, små epidermale collaretter og skorpebelagte papler.

Noen ganger kan residiverende luftveis obstruksjon (RAO/astma hos hest) ses samtidig med kløe eller alene. RAO/astma hos hest er en allergisk lidelse som ofte sees hos oppstallede hester. Den karakteriseres av inflammasjon i bronkiolene, lokal nøytrofili i luftveiene og obstruksjon etter eksponering for for eksempel muggent høy eller strø/halm (allergi mot muggsopp-sporer).

Uvanlige symptomer som laminitt og “head-shaking” mistenkes også å kunne ha med allergi å gjøre.

IBH og atopisk dermatitt

Insektbitt hypersensitivitet (IBH)

IBH starter med kløe, ødelagte hår og skorpedannelse ved manen og halefeste, som deretter brer seg til krysset, rygg og buk. De kliniske symptomene ses kun i de varmere månedene (april-oktober) og blir ofte verre rundt daggry og skumring fordi dette er tidpunktet når Culicoidesknotten biter.

Atopisk dermatitt

Ved atopi ses symptomene som oftest i ansiktet, distalt på bena og på kroppen. Alopeci, erytem, urtikaria og papler kan ses. Atopi kan være sesongbetinget eller et helårsproblem.

Diagnostisering

Ikke all kløe skyldes allergi. For å kunne stille en allergidiagnose er det derfor viktig å gjøre en grundig fysisk undersøkelse og å ta opp en god anamnese.

Alle andre kjente årsaker til kløe, som parasitter og infeksjoner, må være behandlet og utelukket før allergidiagnosen kan stilles. Det er av avgjørende betydning at man klarer å identifisere og bekrefte hvilke allergener som er årsaken til allergien.

NextEquine serumtest bruker den nyeste teknologien innen IgE testing, med ett proprietæret monoklonalt antistoff fra en spesifikk recombinant heste IgE, noe som gir den høyeste sensitiviteten og spesifisiteten på markedet.

Les mer

Behandling

IBH og atopi er livslange lidelser og derfor må enhver form for behandling også være livslang. Den enkleste løsningen ville vært å unngå kontakt med allergenene men dessverre så er det som regel ikke mulig å få til. Derfor vil den anbefalte behandlingen for IBH og atopi være immunterapi.

Immunterapi er den eneste behandlingen som kan stoppe allergien fra å videreutvikle seg, gjør immunforsvaret mindre sensitivt eller ikke sensitivt i det hele tatt, for de aktuelle allergenene som trigger den allergiske reaksjonen.

Vi tilbyr den eneste registrerte immunterapien på det europeiske markedet. Immunterapien er derfor det anbefalte produktet til hest i følge de europeiske legemiddelforskriftene.

Les mer