Veterinærsider
Du befinner deg nå på sidene for veterinærer eller forhandlere. Om du er en dyreeier gå i stedet til sidene for dyreeiere for å finne relevant informasjon og vår nettbutikk.
Gå til sidene for dyreeiere

Otologi

La oss snakke om øreproblemer

Otologi

Øresykdom er ofte sett hos dyr, særlig hos hund, men også hos katt og hest. Øreproblemer har ofte symptomer som kløe rundt ørene, risting av hodet, smerte når du berører øreområdet, væsking fra øregangen, hørselstap og headtilt med flere. I tilfeller der øreproblemer er mistenkt, vil veterinæren foreta en grundig klinisk undersøkelse, inkludert en cytologisk undersøkelse av sekretet fra øregangen. Den mikroskopiske undersøkelsen vil avsløre om det er en aktiv infeksjon eller en overvekst av bakterier eller gjær.

Deretter rengjøres øregangen grundig, og man undersøker trommehinnens tilstand. Dette kan kreve sedasjon eller anestesi. Bakterier og gjærsopp er sekundære årsaker til otitt og man bør derfor gjøre så godt man kan for å finne den primære årsaken til øreproblemet. Listen over mulige primære årsaker kan være lang (ektoparasitter, fremmedlegemer, allergier, infeksjoner, endokrinopatier, metabolsk sykdom, immunmediert sykdom, svulster etc). Vanligvis vil det ta to eller flere besøk for å finne det underliggende problemet og å lage en langsiktig behandlingsplan.

Behandlingen av øreproblemet vil alltid inkludere en ørerens. Det er spesielt viktig å fjerne store mengder ørevoks og sekret fra øregangen for å hjelpe den naturlige rengjøringsprosessen. Velg ørerens i henhold til type ørevoks og cytologiske funn. Ørerensen skal være effektiv og ikke irriterende. Noen bakterier og Malassezia kan produsere biofilm som må fjernes for vellykket behandling. Nextmune tilbyr et stort utvalg av godt dokumenterte øreprodukter.

Otologi og koblingen til allergi

Allergi en vanlig årsak til tilbakevendende øreinfeksjoner

Den vanligste underliggende årsaken til tilbakevendende øreinfeksjoner er allergi (både fôrallergi og/eller atopi). Nextmune er verdensledende innen allergidiagnostikk og behandling med et komplett tilbud av den nyeste teknologien innen allergitesting, Pet Allergy Explorer PAX® og allergenspesifikk terapi.

PAX® Fôrreaksjonstest er et godt verktøy for å sette opp en passende eliminasjonsdiett for pasienter med umiddelbare reaksjoner på fôret. Når også andre årsaker til kløen er utelukket, og den kliniske diagnosen atopisk dermatitt er stilt, kan PAX® Serum Test eller en intradermal test brukes til å vurdere hvilke allergener pasienten reagerer på. PAX® serumtesten vil også vise om det er en allergisk respons mot loppespytt i tillegg til pollen-, midd-, sopp-, insekt- og epitelallergener.

Identifisering av allergenene er et grunnleggende skritt for å kunne implementere tiltak og å velge de riktige allergenene for en allergenspesifikk immunterapi.

Les mer
Butikk

Vårt komplette produkttilbud

Besøk vår nettbutikk for veterinærer for å lese mer om vårt utvalg av otologiprodukter og se vårt fulle tilbud.

Veterinærbutikk