Veterinærsider
Du befinner deg nå på sidene for veterinærer eller forhandlere. Om du er en dyreeier gå i stedet til sidene for dyreeiere for å finne relevant informasjon og vår nettbutikk.
Gå til sidene for dyreeiere

Allergi hos hest

La oss snakke allergi hos hest

Insektbitt-hypersensitivitet (IBH) eller “sommereksem” er den vanligste allergiske lidelsen hos hest. Det er en sesongmessig tilbakevendende allergisk dermatitt forårsaket av overfølsomhet for spytt av bitende insekter, spesielt Culicoides-arter. Atopi eller atopisk dermatitt er en hudreaksjon på miljøallergener som pollen, midd, dyreepitel og/eller muggsopp. Avhengig av typen allergen kan atopien være sesongbetinget eller et helårsproblem.

Pathogenesen

Totalt sett har ikke veterinærstanden studert hestens allergipatogenese i nok detalj til å ha alle svarene.

Vi vet imidlertid at immunologiske reaksjoner (IBH eller atopi) utløses når et allergen bindes til et allergenspesifikt IgE-antistoff på en mastcelle. Potensielt inflammatoriske mediatorer og cytokiner frigjøres og medfører allergisymptomer.

IBH og atopi er begge IgE-medierte reaksjoner (umiddelbar type I), men type IV hypersensitivitet (forsinket T-celle-mediert) kan også være involvert.

Prevalens, debutalder og predisponerte raser

Ettersom Culicoides og andre insekter ikke finnes i alle regioner så vil antallet affiserte hester variere fra 0-71%. Prevalensen av atopi hos hest er ukjent.

Den gjennomsnittlige debutalder for IBH og atopi varierer fra 1-6 år. Det antas at en arvelig predisposisjon er viktig for utvikling av begge lidelsene. IBH kan forekomme hos enhver rase men Welsh-, Shetland- og Connemaraponnier, Friesere, Tysk Shirehest, Araberhest, Quarter Horse og importerte Islandshester ser ut til å være oftere affisert.

Raser som er predisponerte for atopi er fullblodshester, Quarter horse, varmblodshester, Aaraberhest og Morganhester. Hingster og vallaker ser ut til å ha dobbelt så stor sannynlighet for å utvikle atopi som hopper.

Kliniske symptomer

Kløe er det primære symptomet men kliniske symptomer sett ved IBH og atopi kan overlappe.

Noen hester har begge lidelsene samtidig.

Les mer

Diagnostisering

Per dags dato diagnostiseres IBH og atopi basert på anamnesen (om en sesongvariasjon, residiv av symptomer og respons på insektbekjempelse), den fysiske undersøkelsen og utelukkelse av andre kløende hudsykdommer som ektoparasitter, bakterielle-, malassezia- eller fungale infeksjoner, fôrallergi og kontaktallergi.

Les mer
Les mer om NextEQ-serumtest og -bestilling nedenfor

NextEQuine serumtest

Så snart IBH eller atopi er diagnostisert kan en NextEQ serumtest gjøres for å identifisere hvilke allergener som forårsaker symptomene.

Les mer

Viktige fakta om IBH og atopi

 

  • Insektbitthypersensitivitet og atopi er de vanligste formene for allergi.
  • De involverer kløe og kan føre til uttalte og residiverende infeksjoner.
  • Identifisering av de aktuelle allergenene er avgjørende og det bør gjøres ved hjelp av en IgE- (/IgG) test av god kvalitet og med høy sensitivitet og spesifisitet.
  • Krever livslang behandling
  • Spør oss om skreddersydd behandling