Sidor för djurägare
Du befinner dig på sidorna för djurägare. Om du är veterinär eller återförsäljare av våra produkter gå istället till till sidorna för veterinärer eller logga in på kundportalen.
Gå till veterinärsidorna

Allergi hos hund och katt

Husdjur kan också vara allergiska

Allergi hos hund och katt

Precis som människor kan hundar och katter kan vara allergiska. Allergi är ett tillstånd av överkänslighet mot ämnen, som är vanligt förekommande och ofarliga för de flesta djur. Ditt husdjur kan exponseras för dessa ämnen, även kallade allergener, genom inandning eller förtäring, men oftast sker exponeringen genom direkt kontakt mellan huden och ett allergen.

Överkänsligheten orsakas ofta av en ärftlig felfunktion i djurets immunsystem, men den kan också utvecklas över tid på grund av upprepad exponering mot ett särskilt allergen. De ämnen som orsakar allergi – allergener – omfattar pollen, dammkvalster, mögel, mjäll, insekter, fiber och foder.

Hur kan jag se om mitt husdjur är allergiskt?

Allergi är vanligt hos djur – ett av fem husdjur är allergiskt

Tyvärr blir många allergiska djur varken korrekt diagnostiserade eller behandlade då deras symtom misstas för beteendemässiga problem.

De vanligaste symptomen är klåda och skrapsår. Det är också vanligt att hundar slickar eller biter sig i tassarna och gnider huvudet längs golvet eller andra föremål. Katter slickar sig ofta överdrivet. Det är viktigt att veta hur man identifierar om djuret är allergiskt.

Läs mer

Hur kan jag bekräfta att mitt husdjur är allergiskt?

All klåda och alla skrapsår beror inte på en underliggande allergi. Andra sjukdomar kan orsaka liknande symtom. Det är därför din veterinär kommer att försöka utesluta alla andra möjliga orsaker till symtomen först, såsom loppor, skabb och infektioner.

Om allergisymtomen kvarstår efter att andra orsaker har uteslutits eller behandlats, är nästa steg att utesluta födoämnesallergi. Om mat inte är problemet, kan man testa för att se om det är miljöallergener som är ansvariga för sytomen, detta görs snabbt och enkelt via ett blodprov, PAX® – Pet Allergy Xplorer – Serum Test

Det är viktigt att identifera de allergener som orsakar problemen, annars blir det omöjlig att undvika allergnerna och att behandla djuret på rätt sätt.

Läs mer

Vad händer om mitt husdjur är allergiskt mot mat?

De vanligaste allergenerna som orsakarfödoämnesallergi hos hundar är proteiner i nötkött, kyckling, vete och mjölk. Maten kan ha varit en del av deras kost under en lång tid.

Det enda sättet att utreda om ditt djur har en födoämnesallergi är genom en eliminationsdiet. En eliminationdiet går ut på att ge patienten en ny diet under 6-8 veckor for att se om symtomen förbättras, sedan får djuret återgå till sin tidigare diet och veterinären utreder om symtomen kommer tillbaka.

Det är ofta svårt för veterinären att komponera en lämplig eliminationsdiet, men vårt PAX® foderreaktionstest är utvecklat för att hjälpa veterinären att identifiera de ingredienser som troligen passar bäst för just ditt djurs diet.

Läs mer

Hur kan mitt husdjur behandlas för allergi?

Ett effektivt sätt att behandla allergi är att undvika kontakt mellan djuret och de allergener som orsakar symtomen. Detta är dock i de flesta fall inte praktiskt möjligt, speciellt inte om djuret är allergiskt mot miljöallergener.

Den enda behandlingen som kan stärka ditt djurs immunsystem så att det inte längre överreagerar på allergenerna är immunterapi.

Immunterapi är en skräddarsydd behandling, som är framtagen specifikt för ditt djur, som kan stoppa symtomen från att negativt påverka ditt djurs hälsa, komfort och dess livskvalité.

Läs mer

Allergi hos hund

De vanligaste allergi typerna hos hund är atopi (eller atopisk dermatit, en miljöallergi), samt mat- och loppallergier. Atopi är den vanligaste allergitypen och påverkar cirka 15% av alla hundar. De första symptomen uppträder i allmänhet före 3 års ålder, men de kan även visa sig hos äldre hundar.

Alla hundar kan utveckla atopi, med vissa raser löper en större risk. Högriskraser är bl.a. shih tzu, lhasa apso, shar pei, fransk bulldogg, mops, boxer, dalmatiner, rhodesian ridgeback, schäfer, wachtelhund, new founlandshund och samt terrier-, setter- och retrieverraserna.

Allergi hos katt

Katter kan också lida av allergi Katter uppvisar sällan tydliga symtom på allergi, så det kan vara utmanande att identifiera om en allergi är närvarande eller ej. De vanligaste allergityperna hos katt är atopi (eller atopisk dermatit, en miljöallergi) och loppallergi. Atopi påverkar cirka 12,5% av alla katter.

Om din katt redan lider av astma kan miljöallergener ofta göra symptomen värre. Kattatopi är underdiagnostiserat, eftersom deras sätt att visa klåda, med ökat putsande, lätt kan misstolkas som normalt beteende eller som tecken på oro och stress.

Allergi är en mycket vanlig sjukdom hos hundar och katter.

Viktiga fakta om allergi hos hundar och katter

  • Var uppmärsam på alla tecken som tyder på att ditt husdjur har en allergi.
  • De flesta symtomen kan misstolkas som vanligt beteende, så det är viktig att göra en allergicheck med din veterinär
  • Det är viktigt att identifiera de allergener som orsakar allergin så att de kan undvikas och husdjuret kan behandlas på lämpligt sätt.

Det rekommenderade valet vid behandling av allergi är immunterapi, en individuellt framtagen naturlig behandling som är säker, effektiv och lämplig för kontinuerlig behandling

Läs mer