Sidor för djurägare
Du befinner dig på sidorna för djurägare. Om du är veterinär eller återförsäljare av våra produkter gå istället till till sidorna för veterinärer eller logga in på kundportalen.
Gå till veterinärsidorna

Diagnostisering av allergi hos häst

Låt oss prata om allergidiagnostik

När din veterinär uteslutit alla andra möjliga orsaker till din hästs symtom tas ett blodprov som testas för att identifiera vilka allergener som orsakar den allergiska reaktionen hos din häst. Din veterinär tar ett blodprov från din häst och skickar blodet till vårt laboratorium för analys. Vi kommer sedan leta efter antikroppar mot olika allergener. Om nivån av antikroppar i blodet, för ett allergen, överstiger ett fördefinierat gränsvärde innebär det att ditt djur överreagerar mot just det allergenet vilket orsakar symtomen.

NextEQuine Serum Test

NextEQ Serum Test testar för 32 olika miljöallergener. NextEQ testar för inomhusallergener som t.ex. husdammskvalster och svamp, och utomhusallergener som t.ex. pollen från träd, gräs och blommor. Resultaten från serum testet kommer att indikera vilka allergener din häst är allergiskt mot och baserat på den kunskapen kommer din veterinär att kunna utforma en lämplig behandling.

Resultaten kommer också ge vägledning till hur du kan minimera exponeringen mot de allergner din häst är allergisk mot. Med resultaten kommer information och konkreta tips på hur du kan minimera exponeringen mot allergenerna. – Ladda ner vår allergenguide här

Din veterinär kan också välja att utföra ett hudtest istället för ett blodprov. Med hjälp av patientens kliniska historia är det möjligt att utföra ett hudtest med de mest relevanta allergenerna. Hudtest visar vilka ämnen som hästen är allergisk mot genom att små mängder av olika allergener injiceras i hästens hud. Resultatet avläses genom att studera de lokala reaktionerna där respektive allergen sprutats in.

Födoämnesallergier

Hästar kan reagera på allergener i sitt foder. Därför kan veterinären behöva undersöka foderallergi så att din häst får ett säkert och lämpligt foder.

Immunterapi

Immunterapi är den enda behandling som kan stoppa allergin från att vidareutvecklas, genom att göra immunsystemet mindre känsligt, eller helt okänsligt, mot de allergener som utlöser den allergiska reaktionen. Behandlingen har en veckas tävlingskarens.

Immunterapi är en skräddarsydd behandling för din häst och hindrar de allergiska symtomen från att påverka hästens hälsa, komfort och livskvalitet.

Läs mer