Leversjukdomar

Låt oss prata om leversjukdomar

Symtom och diagnos

Störningar och problem i levern är vanligt hos hundar och katter. Ett brett spektrum av symtom kan ses t ex gulsot (gulfärgning av hud, slemhinnor och ögon), kramper eller andra neurologiska symtom, mag-tarm-problem såsom aptitlöshet, viktminskning, kräkningar eller diarré, vätskesamling i buken, ökad urinering och törst eller störd koagulation.

Listan över möjliga sjukdomar kan vara lång: medfödda eller förvärvade shunter (blodkärl som leder blodet förbi levern), hormonrelaterade sjukdomar, infektionssjukdomar (virus, bakterier, parasiter, svampar), tumörer samt läkemedelsinducerad eller rasspecifik leversjukdom. En grundlig veterinärundersökning krävs och innefattar vanligtvis en mängd olika blodprov, ultraljud och/eller röntgen av buken. Det är viktigt att försöka diagnostisera grundorsaken till leverproblemen.

Nextmune erbjuder ett naturligt tillskottsfoder för hundar och katter som komplement till diet och medicinsk behandling av nedsatt leverfunktion. Epato hjälper till att skydda och återbilda levervävnad. Den kan användas för att stödja levern hos djur med leversjukdomar eller för att förebygga läkemedelsinducerad leverskada vid användande av vissa läkemedel.

Epato

Fodertillskott för stöd vid leversjukdom

Epato finns som tabletter och pasta. Skyddar levern och främjar god leverfunktion hos hundar och katter med leversjukdomar, fettlever eller sådana som står på läkemedel som påverkar levern.