Sidor för djurägare
Du befinner dig på sidorna för djurägare. Om du är veterinär eller återförsäljare av våra produkter gå istället till till sidorna för veterinärer eller logga in på kundportalen.
Gå till veterinärsidorna

Behandling av allergiska djur

Låt oss prata om allergibehandling

Den enda behandlingen som kan stärka ditt djurs immunsystem och stoppa det från att överreagera mot miljöallergener är immunterapi. Immunterapi är en skräddarsydd behandling för ditt husdjur som hindrar de allergiska symtomen från att påverka ditt djurs hälsa, komfort och livskvalitet.

Immunterapi

Immunterapi är en injektion som innehåller de allergener som ditt husdjur är allergiskt mot. I början av behandlingen är allergenvolymen väldigt liten, men med varje dos ökar volymen, tills dess att en “underhållsdos” uppnås.

Injektionen (som ges under huden, eller subkutant) behöver bara ges en gång i månaden vilket är en av de stora fördelarna med immunterapi.

Målet med behandlingen är att få immunsystemet att bli mindre känsligt, eller helt okänsligt, mot allergenerna i behandlingen. När immunsystemet blir mindre känsligt så minskar de allergiska reaktionerna och symtomen lättas eller försvinner helt.

Immunterapi är en säker och effektiv behandling som kan användas under lång tid.

Hur startar man beandling med immunterapi?

Innan behandling påbörjas är det viktigt att ni har ditt husdjurs symtom under kontroll. Om symtomen inte är under kontroll kan medicinering med kortsiktiga läkemedel hjälpa till under den inledande behandlingsperioden.

Du bör fråga din veterinär om de bästa alternativen för kortsiktig behandling av allergisymtom som kan användas tillsammans med immunterapi.

Volymen på första injektionen är 0,2 ml, volymen ökas sedan gradvis under flera månader till en maxvolymen på 1,0 ml. Om behandlingsschemat accerlererar för snabbt för ditt husdjur kan din veterinär ändra schemat så att det passar patientens behov.

Underhållsdosen uppnås vanligtvis efter 13 veckor, och intervallet mellan injektionerna kan sedan justeras för att ge bästa symtomkontroll. Vi tillhandahåller en behandlingsdagbok och en klådskala, så att du kan hålla reda på de doser som ges, eventuella symtom som uppstår, och lägga till kommentarer.

Vad kan man förvänta sig av immunterapi

Djur svarar olika på mediciner, men immunterapi har visat sig vara en framgångsrik och effektiv behandling. Omkring 75% av alla patienter ser en förbättring så fort behandlingen påbörjas, och de flesta ser en förbättring inom ett par månader. För några djur kan det dock ta upp till 12 månader innan man kan se resultat.

Ett fåtal patienter förbättras aldrig eller mycket lite. Om ditt djur, mot förmodan, inte ser resultat av behandlingen är det viktigt att ha en nära dialog med din veterinär. Det är troligt att det finns andra faktorer i spel, t.ex. andra allergier (mot t.ex. loppor eller mat) eller sekundära hudinfektioner. Det är viktigt med regelbundna uppföljningsmöten med din veterinär, särskilt under det första behandlingsåret. Det kan bli nödvändigt att ändra behandlingens dosering och intervall.

Ibland kan det vara en bra idé att göra ett nytt serum (blod) test, för att se om det finns några nya allergier. Genom att arbeta nära din veterinär ger du ditt djur den bästa chansen för en långsiktig och säker lindring av de allergiska symtomen. Om du inte får de resultat du förväntar dig kan du fylla i vårt djurägarformulär (klicka här) och så kontaktar vi din veterinär för att ge ytterligare råd.

Oral immunterapi

Om djuret är rädd för nålar, inte har fått resultat från behandling med injektion, eller om du föredrar att ge dagliga doser, finns en immunterapi som kan sprutas i ditt djurs mun, i utrymmet mellan tandköttet och kinden.

Hudprodukter and tillskott

Andra produkter kan också hjälpa till att kontrollera allergisymtomen, särskilt i kombination med immunterapi. Kosttillskott som främjar friskare hud och förbättrar hudbarriären minskar riken för hudproblem (t.ex. Pet’s Relief Atopi-3).

Hudprodukter, som schampon, sprayer och wipes, hjälper till att avlägsna allergener och bidrar till en hälsosammare hud. Bad kan lindra klåda och ta bort miljöallergener från djurets hud men det är viktigt att välja rätt schampo, eftersom frekvent schamponering med fel produkt kan orsaka torr hud.

Många allergiska patienter har öronproblem. Rätt öronrengöring som används på rätt sätt kan bidra till att minska återkommande öronproblem.

Läs mer

Minska allergenexponeringen

Du kan också försöka reducera exponeringen mot allergener så mycket som möjlig. Du kan t.ex. ta bort mattor om ditt djur är allergiskt mot husdammskvalster, eller användanda en allergen-neutraliserande spray, som t.ex. Allergone.

Allegone neutraliserar kvalsterallergener och reducerar mängden dammallergener. Allergone ger ett bevisat skydd med god effekt i 5 månader efter applikation.

Vi har sammanställt en allergenlista med information om olika allergener och åtgärder du kan vidta för att minska ditt djurs exponering. – ladda ner vår allergenguide här.

Läs mer

Korttidsmedicinering

Kortsiktig behandling av allergisymtom

Det finns ett antal symtomreglerande läkemedel som är användbara för kortsiktig behandling av allergisymtom. Dessa inkluderar steroider, cyklosporin, oclacitinib och lokivetmab. De symtomreglerande läkemedlen är alla bra på att minska ditt djurs klåda, särskilt under den period när din veterinär försöker utreda och bekräfta om den underliggande orsaken till symtomen är allergi. Läkemedlen kan också vara bra att ge under den första behandlingsperioden med immunterpi för att säkerställa att symtomen är under kontroll. Dessa läkemedel är användbara för att undertrycka den allergiska reaktionen, men de behandlar inte grundorsaken till allergin vilket innebär att immunförsvaret kommer fortsätta att överregera mot allergenerna. Symtomen kommer dock vara mindre uppenbara.

På lång sikt kan detta skapa problem då det kommer att vara svårt för dig att märka om något är fel och ditt djurs underliggande problem kan förvärras. Dessutom har många av läkemedlen betydande biverkningar.