Sidor för djurägare
Du befinner dig på sidorna för djurägare. Om du är veterinär eller återförsäljare av våra produkter gå istället till till sidorna för veterinärer eller logga in på kundportalen.
Gå till veterinärsidorna

Allergi hos häst

Låt oss prata allergi hos häst

Allergi är ett tillstånd av överkänslighet mot ämnen, som är vanligt förekommande och ofarliga för de flesta djur. Hästar kan exponeras för dessa ämnen, även kallade allergener, genom inandning, förtäring eller genom direkt kontakt mellan hästens hud och ett allergen. Om hästens immunförsvar upptäcker allergenerna och identifierar dem som “främmande”, snarare än som ofarliga substanser, börjar immunförsvaret producera inflammatoriska substanser som initierar en allergisk reaktion. Överkänsligheten orsakas ofta av en ärftlig felfunktion i hästens immunsystem, men den kan också utvecklas över tid på grund av upprepad exponering mot en särskild allergen. De första allergisymtomen uppträder i allmänhet hos hästar mellan 1-6 år.

Typer av allergier – överkänslighet mot insektsbett och atopi

Vissa hästar kan ha mer än en typ av allergi. De kan ha både överkänslighet mot insektsbett (IBH) och atopi (miljöallergi). De kliniska symtomen på IBH och atopi kan vara snarlika vilket kan göra det svårt att särskilja dem.

Överkänslighet mot insektsbett (IBH)

IBH är den vanligaste allergiska hudsjukdomen hos häst. Allergin utvecklas från en överkänslighet mot salivantigener i insektsbett, särskilt av Culicoides-arter. Culicoides livnär sig på hästars och andra djurs blod.

De är vanligtvis aktiva nära vatten, i skymningen och gryningen. IBH kan utvecklas hos samtliga raser men welsh-, shetlands- och connemaraponnyer, frieser-, tysk shire-, arab-, quarter- och importerade islandshästar verkar vara mer benägna att drabbas.

Allergi mot miljöallergener (atopi)

Atopi är den näst vanligaste typen av allergi hos häst. Atopi är en ärftlig hudallergi mot ämnen i hästens miljö, så som pollen, kvalster, epitel och/eller mögel. Beroende på allergenerna kan problemen vara säsongsbundna eller icke säsongsbundna.

Hästar som är allergiska mot inomhusallergener som kvalster eller mögel visar främst symtom när de befinner sig i stallet.

Raser predisponerade för atopi är engelskt fullblod, quarterhäst, varmblod, arabiskt fullblod och morganhäst. Hingstar och valacker verkar löpa nästan dubbelt så stor risk att utveckla atopi som ston.

Hur vet jag om min häst är allergisk?

Allergi är vanligt hos djur. Tyvärr blir många allergiska djur varken korrekt diagnostiserade eller behandlade då deras symtom misstas för beteendemässiga problem.

De vanligaste symtomen är klåda, sår och pälsförlust orsakade av hästens kliande samt med tiden förtjockad mörkfärgad hud. Det är viktigt att veta vilka tecken man ska leta efter för att kunna identifiera allergi.

Läs mer

Hur gör jag om jag tror att min häst är allergisk?

All klåda beror så klart inte på allergi – andra sjukdomar kan orsaka liknande symtom. Därför kommer din veterinär att försöka utesluta alla andra möjliga orsaker till symtomen först, till exempel löss, skabb och infektioner.

Om allergisymtomen kvarstår efter att andra orsaker har uteslutits eller behandlats ställs diagnosen allergi. Veterinären gör en samlad bedömning om det mest sannolika är insektsöverkänslighet, kontaktallergi, atopi eller möjligen en foderallergi. Det sistnämnda är svårt att utreda på häst och anses ovanligt. Om veterinären slår fast att det mest sannolika är att hästens symtom beror på atopi kan hästen testas för att se vilka allergener i miljön som kan orsaka för symtomen.

Detta görs snabbt och enkelt via ett blodprov, NextEQ Serumtest. Det är viktigt att identifiera de allergener som orsakar problemen, annars blir det omöjlig att ens försöka undvika allergenerna och att behandla hästen på rätt sätt.

Läs mer

Hur kan min häst behandlas för allergi?

Allergi kan ha en kraftigt negativ påverkan på din hästs hälsa, komfort och livskvalité. Ett effektivt sätt att behandla allergi är att undvika kontakt mellan djuret och de allergener som orsakar symtomen. Detta är dock i de flesta fall inte praktiskt möjligt, speciellt inte om djuret är allergiskt mot miljöallergener som pollen eller insekter.

Den enda behandling som i grunden kan rätta till din hästs immunsystem så att överreaktionen på allergenerna minskar är immunterapi.

Immunterapi är en skräddarsydd behandling som är framtagen specifikt för din häst och den kan minska symtomen.  Det finns bara en licensierad immunterapi i Europa och denna rekommenderas för hästar enligt EU:s läkemedelsregler.

Läs mer

Viktiga fakta om allergi hos häst

  • Allergi är en vanlig sjukdom hos hästar.
  • Var uppmärksam på alla tecken som tyder på att din häst är allergisk. De flesta symtomen kan misstolkas som vanligt beteende, så det är viktig att diskutera de symtom du observerar med din veterinär.
  • Det är viktigt att identifiera de allergener som orsakar allergin så att de kan undvikas och så att hästen kan behandlas på lämpligt sätt.

Det rekommenderade valet vid behandling av allergi är immunterapi, en individuellt framtagen naturlig behandling som är säker och effektiv. Immunterapi har sju dagars karenstid för tävling.

Läs mer