Sidor för djurägare
Du befinner dig på sidorna för djurägare. Om du är veterinär eller återförsäljare av våra produkter gå istället till till sidorna för veterinärer eller logga in på kundportalen.
Gå till veterinärsidorna

Allergidiagnostik hos djur

Låt oss prata om allergidiagnostik

När din veterinär uteslutit alla andra möjliga orsaker till ditt djurs symtom tas ett blodprov som testas för att identifiera vilka allergener som kan orsaka den allergiska reaktionen. Din veterinär kommer att ta ett blodprov och skicka det till vårt laboratorium för analys. Vi kommer då att leta efter antikroppar mot olika allergener. Om nivån av antikroppar i blodet, för ett allergen, överstiger ett fördefinierat gränsvärde innebär det att ditt djur är sensibiliserat mot just det allergenet. Veterinärens samlade bedömning av patientens symtom, exponering för allergener och provsvaret leder fram till valet av behandlingsprotokoll.

PAX – Pet Allergy Xplorer – Serum Test

PAX Serum Test testar för 68 allergenextrakt och 161 allergenkomponenter. PAX testar för inomhusallergener som t.ex. husdammskvalster och svamp, och utomhusallergener som t.ex. pollen från träd, gräs och blommor. Resultaten från serumtestet visar mot vilka allergener ditt djur är sensibiliserat vilket hjälper veterinären att utforma en lämplig behandling.

Resultaten ger också vägledning till hur du kan minimera exponeringen mot allergenerna t.ex. genom att ta bort mattor om ditt djur är allergiskt mot husdammskvalster. Med resultaten kommer information och konkreta tips på hur du kan minimera exponeringen mot allergenerna. Ladda ner vår allergenguide här

Din veterinär kan också välja att utföra ett hudtest istället för ett blodprov. Med hjälp av patientens sjukdomshistoria är det möjligt att utföra ett hudtest med de mest relevanta allergenerna. Hudtest visar vilka ämnen som hunden är allergisk mot genom att små mängder av olika allergener injiceras i hundens hud. Resultatet avläses genom att studera de lokala reaktionerna där respektive allergen sprutats in.

Födoämnesallergier

Många djur reagerar på allergener i sitt foder, liksom i miljön. Ungefär en tredjedel av alla djur med atopi (miljöallergi) har också någon form av foderallergi.

Det är därför viktigt att utreda foderallergi så att ditt djur får ett lämpligt foder. – Läs mer om födoämnesallergier

 

Läs mer

Immunterapi

Immunterapi är den enda behandling som kan stoppa allergin från att vidareutvecklas, genom att göra immunsystemet mindre känsligt, eller helt okänsligt, mot de allergener som utlöser den allergiska reaktionen.

Det finns bara en licensierad immunterapi i Europa och det är den immunterapi som rekommenderas enligt EU:s läkemedelsregler. Immunterapi är en skräddarsydd behandling för ditt husdjur som hindrar de allergiska symtomen från att påverka ditt djurs hälsa, komfort och livskvalitet.

Läs mer