Njursjukdomar

Låt oss prata om njursjukdomar

Symtom och diagnos

Sjukdomar i njurarna och urinvägarna är vanligt förekommande hos katter och hundar. Ett brett spektrum av symtom kan ses såsom ökad törst, ökad eller minskad urinproduktion, blod i urinen och inkontinens. Listan över möjliga avvikelser kan vara lång: akut eller kronisk njursvikt, andra njursjukdomar, inflammation i urinröret och/eller urinblåsan, urinstenar, stopp i urinvägarna och tumörer. Några av dessa sjukdomar kan vara livshotande. En grundlig veterinärundersökning krävs och innehåller vanligtvis specifika tester som urinanalys, blodprover, röntgenundersökningar etc. Det är viktigt att försöka diagnostisera orsaken till symtomen från njurarna eller urinvägarna.

Nextmune erbjuder ett naturligt tillskottsfoder för hundar och katter. Det används som ett komplement till diet och medicinsk behandling vid nedsatt njurfunktion. DiReNe innehåller en unik kombination av naturliga ingredienser som har antioxidativ, kväve-och fosfatbindande och antiinflammatorisk effekt samt främjar filtrering av blodet. DiReNe finns som välsmakande tabletter och pasta.

DiReNe

Tillskottsfoder vid nedsatt njurfunktion

DiReNe® är framtaget för hundar och katter. Det innehåller ingredienser som kitosan, tranbär, Astragalus membranaceus, Sophora japonica och Curcuma för att stödja njurarnas funktion. Finns i tablettform eller som pasta. Se till att djuret har fri tillgång till vatten.

DiReNe