Sidor för djurägare
Du befinner dig på sidorna för djurägare. Om du är veterinär eller återförsäljare av våra produkter gå istället till till sidorna för veterinärer eller logga in på kundportalen.
Gå till veterinärsidorna

Behandling av hästallergi

Låt oss prata om allergibehandling

Den enda behandlingen som kan stärka din hästs immunsystem och stoppa det från att överreagera mot miljöallergener är immunterapi. Immunterapi är en skräddarsydd behandling för din häst som hindrar de allergiska symtomen från att påverka ditt djurs hälsa, komfort och livskvalitet. Det finns bara en licensierad immunterapi i Europa och det är den immunterapi som rekommenderas enligt EU:s läkemedelsregler. Behandlingen är inte klassad som doping och kan därför användas av tävlingshästar.

Immunterapi

Immunterapi fungerar genom att injicera patienten med små upprepade doser av allergener, vilket stimulerar en immunreaktion i kroppen och i sin tur leder till att en tolerans byggs upp. Volymen allergen som injiceras ökas successivt tills en underhållsdos nås.

En av de stora fördelarna med immunterapi är att behandlingen endast kräver en injektion per månad. Målet med behandlingen är att göra ditt djurs immunförsvar mindre känsligt (eller helt okänsligt) mot de allergener som orsakat allergin. Den allergiska reaktionen och symtomen kommer att minska eller helt försvinna.

Immunterapi kan och bör ges under hela hästens livstid eftersom det är säker behandling som är till för långvarig användning.

Hur startar man behandling med immunterapi?

Innan behandling påbörjas är det viktigt att ni har din hästs symtom under kontroll. Om symtomen inte är under kontroll kan medicinering med kortsiktiga läkemedel hjälpa till under den inledande behandlingsperioden. Du bör fråga din veterinär om de bästa alternativen för kortsiktig behandling av allergisymtom som kan användas tillsammans med immunterapi.

Volymen på första injektionen är 0,2 ml, volymen ökas sedan gradvis under flera månader till en maxvolymen på 1,0 ml. Om behandlingsschemat accelererar för snabbt för ditt husdjur kan din veterinär ändra schemat så att det passar patientens behov.

Underhållsdosen uppnås vanligtvis efter 13 veckor, och intervallet mellan injektionerna kan sedan justeras för att ge bästa symtomkontroll. Vi tillhandahåller en behandlingsdagbok och en klådskala, så att du kan hålla reda på de doser som ges, eventuella symtom som uppstår, och lägga till kommentarer.

Vad kan man förvänta sig av immunterapi

Djur svarar olika på mediciner, men immunterapi har visat sig vara en framgångsrik och effektiv behandling. Omkring 84% av alla hästar ser en förbättring så fort behandlingen påbörjas, och de flesta ser en förbättring inom ett par månader. I vissa fall kan det dock ta upp till 12 månader innan man ser resultat.

Ett fåtal patienter förbättras aldrig eller mycket lite. Om ditt djur, mot förmodan, inte ser resultat av behandlingen är det viktigt att ha en nära dialog med din veterinär. Det är troligt att det finns andra faktorer i spel, t.ex. andra allergier (mot t.ex. parasiter eller mat) eller sekundära hudinfektioner. Det är viktigt med regelbundna uppföljningsmöten med din veterinär, särskilt under det första behandlingsåret. Det kan bli nödvändigt att ändra behandlingens dosering och intervall. Ibland kan det vara en bra idé att göra ett nytt NextEQunie Serum (blod) Test, för att se om det finns några nya allergier. Genom att arbeta nära din veterinär ger du ditt djur den bästa chansen för en långsiktig och säker lindring av de allergiska symtomen.

Om du inte får de resultat du förväntar dig kan du fylla i vårt djurägarformulär (klicka här) och så kontaktar vi din veterinär för att ge ytterligare råd.

Oral immunterapi

Om din häst är rädd för nålar, inte har fått resultat från behandling med injektion, eller om du föredrar att ge dagliga doser, har vi en immunterapi som kan sprutas i din hästs mun, i utrymmet mellan tandköttet och kinden.

Hudprodukter och tillskott

Som en effektiv tilläggsbehandling kan man ge allergiska djur ett dagligt tillskott av Omega-3-fettsyror (fiskolja) samt tvätta huden med schampo, spray, gel eller våtservetter. Produkterna kan hjälpa till att lindra hudproblem och/eller minimera bakterie- och svamptillväxt.

Bad kan lindra klåda och ta bort miljöallergener från djurets hud. Det är viktigt att välja rätt schampo, eftersom frekvent schamponering med fel produkt kan orsaka torr hud. Många allergiska patienter har problem med sina öron. Rätt öronrengöring som används på rätt sätt kan bidra till att minska återkommande öronproblem.

Läs mer

Minska allergenexponeringen

Du kan också försöka reducera din hästs exponering mot allergener så mycket som möjlig. Du kan t.ex. använda insektsspray eller en allergen-neutraliserande spray, som t.ex. Allergone.

Allegone neutraliserar kvalsterallergener och reducerar mängden dammallergener. Allergone ger ett långsiktigt skydd på upp till 5 månader efter användning.

i har sammanställt en allergenlista med information om olika allergener och åtgärder du kan vidta för att minska ditt djurs exponering

Läs mer

Kortsiktig behandling av allergisymtom

Det finns ett antal symtomreglerande läkemedel som är användbara för kortsiktig behandling av allergisymtom. Dessa inkluderar steroider, cyklosporin, oclacitinib och lokivetmab. De symtomreglerande läkemedlen är alla bra på att minska ditt djurs klåda, särskilt under den period när din veterinär försöker utreda och bekräfta om den underliggande orsaken till symtomen är allergi. Läkemedlen kan också vara bra att ge under den första behandlingsperioden med immunterapi för att säkerställa att symtomen är under kontroll.

Dessa läkemedel är användbara för att undertrycka den allergiska reaktionen, men de behandlar inte grundorsaken till allergin vilket innebär att immunförsvaret kommer fortsätta att överregera mot allergenerna. Symtomen kommer dock vara mindre uppenbara. På lång sikt kan detta skapa problem då det kommer att vara svårt för dig att märka om något är fel och ditt djurs underliggande problem kan förvärras. Dessutom har många av läkemedlen betydande biverkningar. Steroider klassas också som doping.