Sidor för djurägare
Du befinner dig på sidorna för djurägare. Om du är veterinär eller återförsäljare av våra produkter gå istället till till sidorna för veterinärer eller logga in på kundportalen.
Gå till veterinärsidorna

Nextmunes allergiprodukter

PAX – Pet Allergy Xplorer

Ett blodprov som identifierar vilka allergener din hund eller katt är allergisk mot. Din veterinär tar ett blodprov från ditt djur och skickar blodet till vårt laboratorium för analys. Vi kommer sedan leta efter antikroppar mot olika allergener. Om nivån av antikroppar mot ett allergen är över ett visst gränsvärde innebär det att ditt husdjur överreagerar (är känsligt) mot allergenet.

PAX Serum Test testar för de mest relevanta miljöallergenerna. Testet inkluderar inomhusallergener, som kvalster, och utomhusallergener som pollen, gräs och ogräs. Efter att ha utfört ett PAX Serum Test kommer du veta vilka allergener ditt husdjur är allergiskt mot och du kan beställa en skräddarsydd immunterapibehandling.

PAX – Pet Allergy Xplorer – Foderreaktionstest

PAX Foderreaktionstest testar för de mest relevanta allergenerna i foder, inklusive specifika proteiner som hittas i kött, kolhydrater och grönsaker (t.ex. kyckling, ris, potatis och ärtor). Många av de testade allergenerna återfinns i vanligt foder

Din veterinär tar ett blodprov från ditt djur och skickar blodet till vårt laboratorium för analys. Vi kommer sedan leta efter antikroppar mot de olika livsmedelskomponenterna. Om nivån av antikroppar mot ett allergen är under ett visst gränsvärde innebär det att ditt husdjur med stor sannolikhet inte överreagerar (är känsligt) mot allergenet. De identifierade ingredienserna kan sedan användas i din hunds nya diet.

NextEQuine Serum Test för hästar

Ett blodprov som identifierar vilka allergener din häst är allergisk mot. Din veterinär tar ett blodprov från din häst och skickar blodet till vårt laboratorium för analys. Vi kommer sedan leta efter antikroppar mot olika allergener. Om nivån av antikroppar mot ett allergen är över ett visst gränsvärde innebär det att din häst överreagerar (är känsligt) mot allergenet.

NextEQ Serum Test testar för 32 av de mest relevanta miljöallergenerna. Testet inkluderar inomhusallergener, som kvalster, och utomhusallergener som pollen, gräs och ogräs. Efter att ha utfört ett Next+ Serum Test kommer du veta vilka allergener ditt husdjur är allergiskt mot och du kan beställa en skräddarsydd immunterapibehandling.

Immunterapi
för hundar, katter och hästar

Immunterapi är den enda behandlingen som kan stärka din hunds, katts eller hästs immunförsvar och stoppa immunförsvaret från att överreagera mot allergener i djurets omgivning. Immunterapi är en skräddarsydd och naturlig allergibehandling för ditt husdjur som hindrar de allergiska symtomen från att negativt påverka ditt djurs hälsa och livskvalitet.

Vår immunterapi är den enda licensierade immunterapin i Europa. Därför är den förstahandsvalet enligt de europeiska läkemedelsföreskrifterna för djur (Direktiv 2004/28/EC). Hästägare bör notera att behandling är dopingfri och tillåten för tävlingshästar.

Immunterapi fungerar genom att injicera patienten med små upprepade doser av allergener, vilket stimulerar en immunreaktion i kroppen och i sin tur leder till att en tolerans byggs upp. Volymen allergen som injiceras ökas successivt tills en underhållsdos nås. En av de stora fördelarna med immunterapi är att behandlingen endast kräver en injektion per månad. Målet med behandlingen är att göra ditt djurs immunförsvar mindre känsligt (eller helt okänsligt) mot de allergener som orsakat allergin. Den allergiska reaktionen och symtomen kommer att minska eller helt försvinna. Immunterapi kan och bör ges under hela djurets livstid eftersom det är säkert och effektivt för långvarig användning.