Side for dyreeiere
Du er nå på siden for dyreeiere. Hvis du er veterinær eller dyrehelsepersonell, vennligst besøk våre veterinære sider for den beste besøksopplevelsen.
Gå til veterinærportalen

Allergi hos hund og katt

Kjæledyr kan også ha allergi

Allergi hos hund og katt

Akkurat som mennesker, kan hunder og katter utvikle allergi. Allergi er en sykdom som skyldes at dyrets immunsystem overreagerer på ufarlige substanser man møter på i hverdagen. Dyret ditt kan bli eksponert for disse substansene, såkalte allergener, ved å inhalere dem, men som oftest skjer slik direkte kontakt med allergener via huden deres.

Denne overreaksjonen (eller hypersensiviteten) forårsakes av en arvelig funksjonsfeil i dyrets immunsystem, men kan også utvikle seg over tid etter gjentatt eksponering. Substanser som forårsaker allergi – såkalte allergener – kan være pollen, midd, muggsopp, flass fra dyr, insekter og ulike matvarer.

Hvordan kan jeg vite om dyret mitt er allergisk?

Allergi er en veldig vanlig sykdom hos dyr. Omtrent 1 av 5 kjæledyr har allergi.

Dessverre så blir ikke alle diagnostisert og behandlet for allergi fordi symptomene kan oppfattes som et adferdsproblem.

Det vanligst symptomet ved allergi er kløe. Det er også veldig vanlig at de slikker og biter seg på potene, steller pelsen overdrevent mye og gnir ansiktet mot gulvet eller møbler. Det er viktig å vite hvordan du kan gjenkjenne om hunden eller katten din er allergisk.

Les mer

Hvordan kan jeg få bekreftet at dyret mitt er allergisk?

Ikke all kløe skyldes allergi. Det finnes andre sykdommer som kan gi lignende symptomer. Derfor vil veterinæren din starte med å utelukke alle andre mulige årsaker til kløe, som lopper, skabb, infeksjoner osv.

Hvis allergisymptomene fortsatt er tilstede når andre årsaker er utelukket eller behandlet så vil neste skritt være å utelukke en fôrallergi. Til slutt vil man ved hjelp av en enkel og rask blodprøve, en PAX – Pet Allergy Xplorer – blodprøve, kunne finne ut av hvilke allergener i miljøet det er som forårsaker allergisymptomene.

Dette er et fundamentalt viktig skritt ettersom man, hvis man ikke vet hvilke allergener som forårsaker problemet, ikke kan unngå kontakt og heller ikke starte en skreddersydd behandling.

Les mer

Hva hvis dyret mitt er allergisk mot matvarer?

De vanligste allergenene som gir fôrallergi hos dyr er storfe-, kylling-, hvete- og melkeproteiner. Vanligvis har disse proteinene vært en del av dietten deres over lang tid.

Den eneste måten du kan finne ut av om ditt dyr har en fôrallergi på, er ved å gjøre en eliminasjonsdiett. Det innebærer at du må bytte til en ny diett i 6-8 uker for å se om symptomene blir bedre for så å bytte tilbake til den opprinnelige dietten for å se om symptomene blir verre igjen.

Ofte vil det være vanskelig å vite hvilken diett man skal gi og av den grunn har vi PAX fôrreaksjonstesten som kan indikere hvilke ingredienser eller hvilket fôr som kan tenkes å være riktig for ditt kjæledyr.

Les mer

Hvordan kan mitt kjæledyr behandles for allergi?

Den enkleste måten å behandle en allergi på er å unngå kontakt med allergenene som forårsaker problemet. Det er imidlertid tilnærmet umulig når det er snakk om miljøallergener.

Spør din veterinær om skreddersydd allergibehandling.

Les mer

Allergi hos hund

De vanligste formene for allergi hos hund er: atopi/atopisk dermatitt (allergi mot noe i miljøet), fôrallergi og loppeallergi (Sydsverige og Danmark). Atopi er den vanligste formen og angår omtrent 15% av hundepopulasjonen. De første symptomene ses vanligvis før 3 års alder men de kan debutere senere i livet også.

Enhver hund kan utvikle allergi men visse raser er mer utsatt. Slike raser er Lhasa aApso, Schnauzer, Boxer, Labrador retriever, Golden retriever, Puddel, West highland white terrier, Cairn terrier, Jack russell terrier, Fox terrier, Cocker spaniel, Dalmatiner, Bulldog, Engelsk setter, Irsk setter og Chihuahua.

Allergi hos katt

Våre kattevenner kan også plages av allergi. Katter viser mer diskrete symptomer på allergi, så det kan være vanskelig å forstå at det er en allergi de har. De vanligste formene for allergi hos katt er atopi/allergisk dermatitt (allergi mot noe i miljøet) og loppeallergi (Sydsverige og Danmark). Atopi affiserer omtrent 12,5% av alle katter.

Hvis din katt allerede har astma så vil en atopi ofte gjøre at symptomene forverres. Katteallergi er spesielt underdiagnostisert fordi vanlige symptomer, som overdreven stelling av pelsen, feiltolkes for å være et adferdsproblem eller utløst av stress.

Allergi er en vanlig vanlig sykdom hos hunder og katter.

Nøkkelfakta om allergi hos hund og katt

 

  • Kjæledyreiere bør være oppmerksomme på alle tegn som kan tyde på en allergi.
  • De fleste av symptomene kan oppfattes som normaladferd så det er viktig at du får tatt en allergisjekk hos din veterinær.
  • Det er viktig å finne ut av hvilke allergener som forårsaker allergien slik at man kan unngå kontakt og behandle dyret deretter.

Spør din veterinær om skreddersydd allergibehandling.

Les mer