Öronproblem

Låt oss prata om öronsjukdomar

Symtom och diagnos

Öronsjukdomar ses ofta hos hundar och katter och ibland hos hästar. Öronproblem med symtom som klåda runt öronen, huvudskakningar, smärta vid beröring av öronområdet, sekret från hörselgången, hörselnedsättning och att djuret håller huvudet snett. När djuret har problem med ett eller båda öronen kommer veterinären att göra en grundlig klinisk undersökning, inklusive en undersökning av eventuellt sekret från hörselgången. Den mikroskopiska undersökningen kommer att avslöja om det finns en aktiv infektion, eller överdriven tillväxt av bakterier och jästsvamp.

Därefter rengörs hörselgången ordentligt och trumhinnans status kontrolleras. Detta kan kräva sedering eller sövning. Bakterier och jästsvamp är sekundära orsaker till otit och den grundläggande orsaken till öronproblemen behöver fastställas. Listan över möjliga primära orsaker kan vara lång (parasiter, främmande föremål, allergier, infektioner, hormonella störningar, ämnesomsättningssjukdom, immunmedierad sjukdom, tumörer etc.). Vanligtvis tar det två eller flera besök hos veterinären för att fastställa det bakomliggande problemet och utarbeta en långsiktig behandlingsplan.

Behandlingen av ett öronproblem innefattar normalt en öronrengöringsprodukt. Det är särskilt viktigt att ta bort överflödigt öronvax och sekret från hörselgången för att underlätta den naturliga rengöringsprocessen. Öronrengörare väljs beroende på sekretets utseende och vad veterinären sett i mikroskopet. Öronrengöringsprodukten bör vara effektiv och inte irritera huden i hörselgången. Vissa bakterier och jästsvampar kan producera biofilm som måste avlägsnas för framgångsrik behandling. Nextmune erbjuder ett stort utbud av väldokumenterade öronprodukter.

Öronproblem och kopplingen till allergi

Den vanligaste bakomliggande orsaken till återkommande öroninfektioner är allergi (foderallergi och/eller atopisk dermatit). Nextmune är världsledande inom allergendiagnostik och allergibehandling med ett komplett erbjudande med den senaste tekniken inom allergentestning, PAX och NextEQ.

Använd PAX för att sätta samman en lämplig eliminationsdiet Foderreaktionstest. När den kliniska diagnosen atopisk dermatit har ställts kan veterinären beställa ett PAX eller NextEQ (häst) -serumtest eller genomföra ett intradermalt test. PAX serumtest ger också en indikation på om djuret har en allergisk reaktion mot loppsaliv och NextEQ serumtest visar eventuella allergiska reaktioner mot insekter.

Identifiering av de allergener som orsakar allergin är ett grundläggande steg för att kunna genomföra miljökontrollåtgärder och för att kunna välja rätt allergener till en allergenspecifik immunterapi. Immunterapi är det bästa alternativet för långsiktig behandling av atopisk dermatit.