Sidor för djurägare
Du befinner dig på sidorna för djurägare. Om du är veterinär eller återförsäljare av våra produkter gå istället till till sidorna för veterinärer eller logga in på kundportalen.
Gå till veterinärsidorna

Ögonsjukdomar

Låt oss prata om ögonproblem

Symtom och diagnos

Ögonsjukdomar är vanliga hos katter och hundar. Vanliga symtom är rodnad i konjunktiva (ett tunt membran som täcker ögonlockens insida och ögonvitan), rinnande ögon, klibbigt eller varigt sekret, matt hornhinna, «cherry eye» (röd utbuktning i ögonvrån), klåda runt ögonen, smärta, sårbildning, förändringar i linsen, grå starr (grumlad lins), nedsatt syn eller blindhet.

Det är viktigt att veterinären genomför en grundlig allmän- och specifik ögonundersökning inklusive, men inte begränsat till, tårproduktionstest, undersökning av den omgivande huden, ögonlock, konjunktiva, hornhinna, uvea (ögonglobens pigmenterade kärlskikt), lins, näthinna (det innersta, ljuskänsliga lagret av vävnad) etc.

Nextmune erbjuder en rad naturliga produkter som försiktigt hjälper till att rengöra området runt ögonen.

Ögonproblem och kopplingen till allergi

Allergi – en orsak till konjunktivit

Återkommande konjunktivit och klåda runt ögonen är ofta ett tecken på underliggande födoämnesallergi eller atopisk dermatit.

Nextmune är den globala ledaren inom allergidiagnostik och allergibehandling. Nextmune har ett komplett erbjudande med den senaste tekniken inom allergitestning, Pet Allergy Xplorer PAX®, och den enda licensierade immunterapin i Europa.

För att hitta de bäst lämpade födoämnena till eliminationsdieten kan din veterinär ta ett blodprov och beställa PAX® Foderreaktionstest. När den kliniska diagnosen atopisk dermatit har ställts kan veterinären köra ett PAX® Serumtest eller ett intradermalt test.

PAX® Serumtest ger också en indikation på om djuret har en allergisk reaktion mot loppsaliv utöver pollen, kvalster, svamp, insekter och epiteliala allergener.

Identifiering av de allergener som orsakar allergin är ett grundläggande steg för att kunna genomföra miljökontrollåtgärder och för att kunna välja rätt allergener till en allergenspecifik immunterapi. Vår immunterapi är den enda licensierade immunterapin i Europa och det bästa alternativet för långvarig behandling av atopisk dermatit.