Side for dyreeiere
Du er nå på siden for dyreeiere. Hvis du er veterinær eller dyrehelsepersonell, vennligst besøk våre veterinære sider for den beste besøksopplevelsen.
Gå til veterinærportalen

Behandling av allergi hos kjæledyr

La oss snakke om allergibehandling

Den eneste behandlingen som kan gjøre kjæledyrets immunsystem ”sterkere”, slik at det ikke reagerer på disse miljøallergenene lengre, er immunterapi (også kalt allergen-spesifikk immunterapi). Immunterapi er en skreddersydd behandling laget til ditt kjæledyr og kan stoppe symptomene som påvirker dyrets helse, trivsel og livskvalitet.

Immunterapi

Immunterapi virker ved at man i økende mengde til man når en vedlikeholdsdose, sprøyter en liten mengde av de allergenene kjæledyret ditt er allergisk mot under huden (subkutan injeksjon).

En av de største fordelene ved immunterapi er at det kun trengs en injeksjon i måneden (som vedlikehold).

Målet med behandlingen er å gjøre ditt kjæledyrs immunsystem mindre sensitivt, eller ikke sensitivt i det hele tatt, mot de aktuelle allergenene. Man oppnår da at den allergiske reaksjonen og symptomene reduseres eller forsvinner helt.

Immunterapi kan og bør gis hele livet siden det er en trygg og effektiv langtidsbehandling.

Hvordan starter man en immunterapi?

Før man starter er det viktig at kjæledyret har det bra og at symptomene er under kontroll. Hvis dette ikke er tilfelle for ditt dyr så vil en kortvarig symptomatisk behandling kunne hjelpe i oppstartsfasen.

Hvis du anser det nødvendig, snakk med din veterinær om hva som vil være det beste valget for ditt kjæledyr i mellomtiden.

Den første dosen er på 0,2 ml og deretter økes dosen gradvis opp til 1 ml og intervallene forlenges. For noen kjæledyr vil denne standard opptrappingsplanen bli for rask. Hvis det er tilfelle for ditt dyr så bør du snakke med din veterinær som kan hjelpe deg med å legge opp en alternativ opptrappingsplan.

Så snart vedlikeholdsdosen på 1 ml er nådd (etter 13 uker) så skal du fortsette å gi 1 ml hver måned. Dette vedlikeholds intervallet kan også justeres i henhold til hvilket intervall som gir best resultat. For å kunne vurdere om justering er nødvendig anbefaler vi deg å bruke en behandlingsdagbok hvor du kan føre opp hvilke doser som er gitt til ulike tider, hvilke symptomer dyret viser og eventuelle andre merknader.

Hva kan du forvente av en immunterapi?

Alle kjæledyr responderer ulikt på ulike medisiner men immunterapi har vist seg å ha en veldig høy suksessrate. Omtrent 75% av kjæledyrene blir bedre etter start på behandling. De fleste vil vise forbedring etter få måneder men hos noen kan det ta opptil 12 måneder før effekt ses.

En veldig liten prosentandel vil ikke få nevneverdig effekt. Hvis ditt kjæledyr viser seg å være av disse så er det viktig at du samarbeider tett og godt med veterinæren. Lopper, fôrallergi, sekundærinfeksjoner og andre faktorer kan gjøre at effekt ikke ses. Det er derfor viktig med jevnlige kontroller, spesielt det første året av behandlingen. Av og til kan det bli nødvendig å endre på dosen eller intervallet mellom injeksjonene.

I noen tilfeller, som hvis det er mistanke om at kjæledyret kan ha utviklet nye allergier, kan det bli nødvendig å teste på nytt med en Next+ serumtest. Ved at du jobber tett og godt sammen med din veterinær øker muligheten for at dere finner frem til en behandling som gir vedvarende, langsiktig og sikker lindring av allergien. Hvis ditt kjæledyr får immunterapi og du ikke opplever den effekten du hadde forventet så ber vi deg å fylle ut dette ring-tilbake skjemaet. Da vil vi kontaktet din veterinærer og tilby hjelp med å vurdere ditt kjæledyrs tilfelle.

Oral immunterapi

Hvis kjæledyret ditt er redd for nåler, ikke har respondert som forventet på immunterapi i sprøyteform, eller hvis du foretrekker daglig administrering så kan du velge å bruke en annen type immunterapi som virker på samme måte men som skal sprayes inn i kjæledyrets munn, mellom tannkjøttet og kinnet.

Lokalbehandling og tilskuddsfôr

Andre produkter kan også være til god hjelp, spesielt hvis de kombineres med immunterapi. Visse tilskuddsfôr kan gi en sunnere hud med forbedret hudbarriere, som Pet’s Relief Atopi-3, Dr. Baddaky Omega-3 fiskeolje og andre produkter til lokalbehandling som medisinske sjampoer, sprayer og våtservietter. Bading lindrer kløe og fjerner allergener fra kjæledyrets hud. Det er viktig å velge riktig sjampo.

De fleste allergiske dyr vil også ha problemer med ørene, som tilbakevendende ørebetennelser, så det er en stor fordel å bruke produkter som forebygger og behandler slike kompliserende faktorer også.

Les mer

Miljøtiltak for å redusere eksponering for allergener

Dersom kjæledyret ditt har en husstøvmiddallergi så kan du i tillegg sette inn tiltak for å forsøke å unngå eksponering så mye som mulig. Du kan fjerne tepper eller bruke en allergen-nøytraliserede spray, Pet’s Relief Allergone.

Allergone nøytraliserer husstøvmiddallergener og reduserer eksponering for støvallergener sett under ett. Den har vist effekt i 5 måneder etter en enkelt påføring – Les mer her.

Vi har en lang liste over ulike allergener og informasjon om hvilke tiltak som kan være til hjelp. – last ned allergen guide her.

Les mer

Kortvarig symptomatisk behandling

Det finnes flere ulike medisiner,

som kortison, ciklosporin, oclacitinib og lokivetmab, som kan brukes en kort periode for å lindre kjæledyrets allergisymptomer. Disse produktene er veldig gode til å redusere symptomene (kløen) og spesielt i den første fasen mens veterinæren din fortsatt forsøker å finne ut av om det virkelig er en allergi samt i startfasen av en immunterapi, for å holde symptomene under kontroll. De vil imidlertid ikke behandle allergien i seg selv. Det betyr at kjæledyret ditt vil fortsette å være allergisk og immunsystemet vil fortsette å reagere på allergenene du vil bare ikke se symptomene.

På lang sikt kan det skape alvorlige problemer. Dersom andre sykdommer som også gir kløe, for eksempel hud og ørebetennelser, oppstår så kan det hende at du ikke oppdager at noe er galt og tilstanden kan forverres. I tillegg vil de fleste slike medisiner kunne gi bivirkninger.