Side for dyreeiere
Du er nå på siden for dyreeiere. Hvis du er veterinær eller dyrehelsepersonell, vennligst besøk våre veterinære sider for den beste besøksopplevelsen.
Gå til veterinærportalen

Allergi hos hest

La oss snakke allergi hos hest

Allergi er en sykdom der hestens immunsystem overreagerer mot dagligdagse og ufarlige ting. Hesten din kan eksponeres mot slike substanser, også kalt allergener, ved inhalasjon eller inntak men som regel skyldes det en direkte kontakt med huden. Etter eksponering vil kroppen gjenkjenne og «merke» disse allergenene som «fremmede» og begynne å produsere inflammatoriske substanser som utløser en allergisk reaksjon. Allergier kan være arvelige men de kan også utvikle seg over tid pga. gjentatt eksponering. Hos de fleste hester vil de første symptomene på allergi vise seg mellom 1 og 6 års alder.

Typer av allergier – overfølsomhet for insektbitt og atopi

Noen hester har flere typer allergi for eksempel insektbittallergi og atopi. Symptomene som ses ved ulike typer allergi kan være veldig like og det gjør det vanskelig å skille dem.

Insektbitt- hypersensitivitet (allergi mot insekter)

Dette er den vanligste formen for allergi hos hest. Hester er allergiske mot proteiner i spyttet til insektene, spesielt spyttet til knotten (Culicoides arter). Slike bitende knott lever av blod fra hester og andre gårdsdyr.

De angriper vanligvis i nærheten av vann ved skumring og daggry. Visse hesteraser ser ut til å ha en høyere risiko for å utvikle insektbitt- hypersensitivitet, som Welsh-, Shetland- og Connemara ponnier, Friesere, Tysk Shire, Araberhest, Quarter Horse og importerte Islandshester.

Atopi eller atopisk dermatitt (allergi mot miljøallergener)

Atopi er den nest mest vanlige allergitypen hos hest. Atopi er den nest mest vanlige allergitypen hos hest. Dette er en arvelig allergi mot substanser i hestens miljø som pollen fra planter (gress, ugress, trær), husstøvmidd, lagermidd, muggsopp og dyreepitel.

Hester som er allergiske mot innendørsallergener (f.eks. husstøvmidd, lagermidd, muggsopp og dyreepitel) viser symptomer hovedsakelig når de er oppstallet.

Visse hesteraser har en høyere risiko for å utvikle atopi: fullblodshester, Quarter Horse , varmblodshester, Araberhester og Morganhester. Hingster og vallaker ser ut til å ha atopi dobbelt så ofte som hopper.

Hvordan kan jeg gjenkjenne at hesten min har en allergi?

Allergi er en veldig vanlig sykdom. En av fem dyr er allergiske. Dessverre så blir ikke alle diagnostisert og behandlet for allergi siden symptomene kan feiltolkes til å skyldes et adferdsproblem.

De vanligste symptomene er kløe, slikking, biting og gniing, hårtap osv. Det er viktig at du vet hvorfor du bør mistenke at hesten din kan være allergisk.

Les mer

Hvordan kan jeg få bekreftet om hesten min er allergisk?

Ikke all kløe skyldes allergi. Det finnes andre sykdommer som kan gi lignende symptomer. Derfor vil veterinæren din begynne med å utelukke andre potensielle årsaker til kløen som parasitter, infeksjoner osv.

Hvis symptomene vedvarer etter at dette er utelukket eller behandlet så vil neste skritt være å utelukke om fôret, en kontaktallergi eller en allergi mot et legemiddel kan være årsaken. Veterinæren må identifisere hvilke miljøallergener som kan være årsaken til allergien.

Dette gjøres ved å ta en enkel blodprøve, en NextEquine serumtest. Dette er et fundamentalt viktig skritt siden man uten å vite hvilke allergener som forårsaker problemet ikke kan unngå kontakt med allergenene eller behandle hesten optimalt.

Les mer

Hvordan kan hesten min behandles for allergien?

Den enkleste måten å behandle en allergi på ville vært å unngå kontakt med de allergenene som forårsaker problemet. Det er imidlertid som regel tilnærmet umulig når det er snakk om allergener som pollen og insekter. De fleste hestene vil trenge såkalt multi-modal behandling. Man kombinerer utvortes behandling med medisiner mot symptomene.  Det finnes skreddersydd allergibehandling – spør din veterinær om dette.

 

Les mer

Nøkkelfakta om allergi hos hest:

  • Allergi er en veldig vanlig sykdom hos hest.
  • Hesteeiere må være oppmerksomme på ethvert symptom som kan tyde på en allergi. Mange av disse symptomene kan ses på som normal adferd så det er viktig å få gjort en allergisjekk av en veterinær.
  • Det er viktig å identifisere hvilke allergener som er årsaken til allergien slik at disse kan unngås og hesten kan behandles.

Spør din veterinær om skreddersydd behandling.

Les mer