Side for dyreeiere
Du er nå på siden for dyreeiere. Hvis du er veterinær eller dyrehelsepersonell, vennligst besøk våre veterinære sider for den beste besøksopplevelsen.
Gå til veterinærportalen

Vilkår og avtale

Her finner du alle våre gjeldende vilkår og betingelser for frakt, betaling osv.

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

Salgs- og leveringsbetingelser

Selger er Nextmune AS, Grensevegen 811 2240 Magnor, post.no@nextmune.com, +47 62 83 29 00, org nr 918 605 495, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Levering

Vi leverer innen 4-6 arbeidsdager. I uken før jul og ved kommende høytider kan du forvente lengre leveringstid enn våre vanlige 4-6 arbeidsdager.

Leveringen skjer via DHL/Bring. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Vær oppmerksom på at vi i noen tilfeller leverer produktene dine i flere pakker.Vi kan dessverre ikke garantere at disse blir levert samtidig av transportøren til adressen din.

 

Betaling

Hos Nextmune kan du betale med:

  • Visa / Visa Electron
  • Master Card, Maestro
  • American Express

Din betaling skjer i en sikker kryptert forbindelse, slik at din betalingsinformasjon ikke er tilgjengelig for uvedkommende. Din betaling er sikret via Stripes betalingssystem. All kredittkortinformasjon legges inn i et sikkert miljø som krypteres med Secure Socket Layer (SSL) og overføres i kryptert form til PBS. Vi garanterer at vi ikke lagrer sensitiv informasjon på vår egen server. Nextmune kan ikke se noen av disse opplysningene på noe tidspunkt, og vi har bare rett til å trekke betalingsbeløpet fra kredittkortet ditt når varene sendes fra vårt fysiske lager.

Angrerett

Når du handler hos Nextmune, har du alltid 14-dagers bytte- og angrerett fra du mottar varen. Fra den dagen du gir oss beskjed om at du ønsker å benytte deg av angreretten, har du ytterligere 14 dager på deg til å returnere varen. Produktet må være ubrukt og returneres i originalemballasjen sammen med alle instruksjoner, garantidokumenter og tilbehør. Hvis dette ikke er oppfylt, vil varen ikke bli refundert.

Som kunde har du det fulle ansvaret for retur- og fraktkostnadene.

Når du returnerer, send en e-post til: post.no@nextmune.com.

Returadresse
Nextmune AS
Grensevegen 811
2240 Magnor

Vi tar ikke imot forsendelser per postoppkrav.
Når vi har mottatt returen, behandler vi saken din i løpet av 5-14 arbeidsdager og kontakter deg ved eventuelle spørsmål.

Tilbakebetaling skjer vanligvis i løpet av et par virkedager, men kan ta opptil 10 virkedager avhengig av hvilken bank du har.

Mangel ved varen

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon bør skje skriftlig til post.no@nextmune.com.

Vær oppmerksom på at garantien på produkter med begrenset holdbarhet er begrenset til den holdbarhetstiden som er vanlig for det aktuelle produktet.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.