Veterinærsider
Du befinner deg nå på sidene for veterinærer eller forhandlere. Om du er en dyreeier gå i stedet til sidene for dyreeiere for å finne relevant informasjon og vår nettbutikk.
Gå til sidene for dyreeiere

Allergi hos katt

Symtomer, diagnose og behandling

De vanligste allergiene hos katt er loppeallergi (kun sør i Sverige og Danmark) og atopisk dermatitt. Atopisk dermatitt eller felint atopisk syndrom er en arvelig form for allergi der dyret reagerer på luftbårne allergener i miljøet, slik som pollen, midd, muggsopp og dyreepitel.

Kliniske symptomer

De vanligste symptomene hos allergiske katter er kløe, astma/respiratoriske symptomer, akne, nysing, rennende øyne, ørebetennelser, oppkast og diaré. Hvis katten allerede har astma så vil en allergisk reaksjon mot miljøallergener ofte forverre ubehaget.

Symptomer på allergi

Diagnostisering

Felin atopi er underdiagnostisert fordi et vanlig symptom på atopisk dermatitt hos katt er overdrevent stell av pelsen, noe som ofte oppfattes som normal adferd eller stress. Når andre mulige triggerfaktorer for kløen er utelukket så kan diagnosen atopi stilles.

Neste skritt blir da å utføre en allergitest for å identifisere hvilke allergener som er årsaken til den allergiske reaksjonen. Next+ serumtesten bruker den nyeste teknologien innen IgE serum testing med 3 proprietære monoklonale antistoffer fra et spesifikt rekombinant IgE og CCD- blokkere, noe som gir høyest spesifisitet og sensitivitet blant testene på markedet.

Allergi diagnostisering

Behandling

Selv om det finnes lite tilgjengelig evidensbasert kunnskap om behandling av felint atopisk syndrom, så finnes det bevis for at immunterapi har 70% effektivitetsgrad og er trygg å bruke som langtidsbehandling.

Immunterapi er den eneste behandlingsformen som vil kunne stoppe en videreutvikling av allergien, gjøre immunsystemet mindre sensitivt, eller ikke sensitivt i det hele tatt, mot de allergenene som trigger den allergiske reaksjonen.

Vi tilbyr den eneste registrerte immunterapien i Europa og derfor det produktet som anbefales til katter i henhold til de europeiske legemiddelforordningene.

Allergibehandling

Nøkkelfakta om felin atopi

  • Starter i de fleste tilfellene i ung alder.
  • Involverer kløe og (kan) føre til uttalte og tilbakevendende infeksjoner.
  • Identifisering av de aktuelle allergenene er avgjørende og det bør gjøres ved hjelp av en IgE- (/IgG) test av god kvalitet og med høy sensitivitet og spesifisitet.
  • Krever livslang behandling. Det anbefales å behandle atopi med immunterapi.
  • Vi tilbyr den eneste registrerte immunterapien i Europa og derfor det produktet som anbefales til katter i henhold til de europeiske legemiddelforordningene.