Veterinærsider
Du befinner deg nå på sidene for veterinærer eller forhandlere. Om du er en dyreeier gå i stedet til sidene for dyreeiere for å finne relevant informasjon og vår nettbutikk.
Gå til sidene for dyreeiere

Fôrallergisymptomer

La oss snakke fôrallergi

Bivirkninger fra innholdsstoffer i fôret

Vanligvis ses hudsymptomer, gastrointestinale symptomer eller en kombinasjon av begge deler. Hvilke hudsymptomer som ses kan variere og de kan ikke skilles fra de som ses ved atopisk dermatitt. Når kløen ikke responderer på kortison bør en fôrallergi mistenkes (men en respons på kortison utelukker ikke at fôrallergi er årsaken).

Generalisert eller lokalisert, ikke sesongbetinget kløe (i ansiktet, i ører, på labber, i armhuler, i lysken og i perinealområdet) er det vanligste symptomet. Dyret vil klø, slikke og bite seg unormalt mye.

Det er mulig at en fôrallergi ikke utløser symptomer i seg selv fordi symptomene ikke overskrider kløeterskelen men at utbrudd skjer når andre miljøallergener tilkommer for eksempel under pollensesongen. Otitis externa og residiverende pyodermier med eller uten kløe kan ses ved fôrallergi.

Gastrointestinale symptomer kan omfatte oppkast, diaré, vekttap, magesmerter, flatulens og økt antall defekeringer (mer enn 3 per dag).

Diagnostisering

De fôrallergenene hunder ser ut til å reagere oftest på er storfe, kylling, egg, melk, hvete, soya og mais. Disse er vanlige ingredienser I kommersielle hundefôr. De fôrallergenene katter ser ut til å reagere oftest på er storfe, melk, fisk, lam og egg. Siamesere kan være overrepresentert.

For å kunne stille fôrallergidiagnosen bør en eliminasjonsdiett gjennomføres.

Les mer
PAX® Fôrreaksjonstest kan gi veiledning

PAX® Fôrreaksjonstest

Selv om det ikke er noen tvil om at dagens fôrallergitester ikke har vært tilstrekkelig prediktive for fôrallergi til å rettferdiggjøre diagnostisk bruk av dem i klinisk praksis, slik det nylig ble rapportert i et “critically appraised topic”, gir bruken av molekylær allergologi grunn til å revurdere dette standpunktet.

Mye tyder på at fôrallergi – som er en etiologisk diagnose – faktisk representerer en gruppe klinisk og patogenetisk distinkte lidelser, fra IgE-mediert elveblest, angioødem og anafylaksi til cellemedierte gastrointestinale sykdommer og fôrindusert atopisk dermatitt som sannsynligvis involverer begge mekanismer.

IgE-sensibiliseringstester er kun beregnet på å påvise IgE-medierte matallergier, det vil si symptomer som oppstår i løpet av de første timene etter en oral fôrprovokasjon. For disse pasientene er PAX en attraktiv løsning for å påvise IgE-sensibilisering mot molekylære matallergener, noe som bidrar til å velge allergener for oral fôrprovokasjon og/eller til å velge ingredienser som sannsynligvis ikke vil forårsake umiddelbare reaksjoner.

Hvorfor og når PAX Food Reaction Test kan være til hjelp:
• For kjæledyr med IgE-medierte fôrallergier (de med umiddelbare reaksjoner etter en oral fôrprovokasjon)

• For å identifisere kryssreaktivitet mellom allergener

• For å hjelpe til med å prioritere rekkefølgen på orale fôrprovokasjoner

• For å identifisere matvarer som sannsynligvis ikke vil forårsake umiddelbare reaksjoner

Les mer