Veterinaire omgeving
U bevindt zich nu in het dierenartsgedeelte van de website. Als u geen dierenarts bent, bezoek dan onze huisdiereigenaren pagina om de beste zoekresultaten te krijgen.
Huisdiereigenaren omgeving

Symptomen van voedselallergie

Laten we het over voedselallergie hebben

Bijwerkingen van voedsel

De meest voorkomende symptomen zijn dermatologische of maagdarmklachten (of een combinatie van beide). De dermatologische tekenen lopen uiteen en kunnen vaak niet onderscheiden worden van de symptomen waarmee atopische dermatitis gepaard gaat. Wanneer pruritus niet reageert op corticosteroïden moet rekening worden gehouden met een voedselallergie. Als pruritus wél reageert op corticosteroïden wil dat nog niet zeggen dat er geen sprake is van een voedselallergie.

Gegeneraliseerde of plaatselijke niet-seizoensgebonden pruritus (van kop, oren, klauwen, oksels, liezen en perineale streek) is het vaakst beschreven symptoom. De patiënt heeft hevige jeuk die tot overmatig en abnormaal krabben, bijten en likken leidt.

Het is ook mogelijk dat de effecten van een voedselallergie onder de ‘jeukdrempel’ blijven en zich alleen flare-ups van pruritus voordoen als er meer omgevingsallergenen in de lucht komen tijdens de piek van het pollenseizoen. Otitis externa en recidiverende pyoderma met of zonder pruritus zijn ook in verband gebracht met voedselreacties.

Tot de maagdarmsymptomen kunnen braken, diarree, gewichtsverlies, buikpijn, flatulentie en frequente ontlasting (meer dan driemaal per dag)

Diagnose

De meest voorkomende allergenen die voedselreacties bij honden veroorzaken, lijken rundvlees, kip, ei, melk, tarwe, soja en graan te zijn – ingrediënten die veel gebruikt worden in commercieel voer.

Om de diagnose voedselallergie te stellen, dient een elimininatiedieet te worden gevolgd.

Lees verder

PAX® Voedingspanel

Het lijdt geen twijfel dat het huidige testen van voedselallergenen onvoldoende voorspellend zijn voorvoedselallergie om het gebruik ervan in de klinische praktijk te rechtvaardigen.wij in een recent kritisch besproken onderwerp, hetgebruik van moleculaire allergologie rechtvaardigt een heroverweging vandit standpunt.

Er zijn aanwijzingen dat voedselallergieën – een etiologischediagnose- in feite een groep van klinisch enpathogeen verschillende entiteiten, van de IgEgemedieerdeurticaria, angio-oedeem en anafylaxie tot de cel-gemedieerde gastro-intestinale ziekten; voedsel-geïnduceerdeatopische dermatitis waarbij waarschijnlijk beide mechanismen een rol spelen.

IgE-gevoeligheidstests, zijn alleen ontworpen om de overgevoeligheden van IgE-gemedieerde voedselallergieën, die met verschijnselen binnen de eerste uren terugkomen na een orale provocatie aan te tonen. Als zodanig biedt de PAX een geschikte oplossing voor het opsporen van IgE-overgevoeligheden voor moleculaire voedselallergenen, wat van nut zou kunnen zijn bij het selecteren van allergenen voor orale provocatie en/of het selecteren van voedselingrediënten die waarschijnlijk geen onmiddellijke reacties zullen veroorzaken.

Lees verder