Tilbake

Allergenspesifikk immunterapi

Allergenspesikk immunterapi er den eneste terapien som behandler grunnårsaken til allergien og reduserer symptomene. Produktet regnes som «gullstandarden»  for behandling av atopi.

Kategorier: ,

Allergenspesikk immunterapi er den eneste terapien som behandler grunnårsaken til allergien og reduserer symptomene. Produktet regnes som «gullstandarden»  for behandling av atopi.

Dette er en skreddersydd behandling laget til hvert enkelt individ. Ved hjelp av våre allergitester kan man finne ut av hva hunden, katten eller hesten er allergisk mot. Så kan allergenspesifikk immunterapi holde allergien under kontroll og sørge for at symptomene reduseres betydelig eller til og med elimineres helt. Det er bevist at den har god effekt (75%) og er sikker i bruk. Den kan derfor gis over lang tid. 

Allergenspesifikk immunterapi er legemiddel og krever godkjenningssøknad.

Nøkkelfakta om allergenspesifikk immunterapi:

  • Behandler grunnårsaken, ikke bare symptomene
  • Bevist effekt – 75%
  • Bevist sikkerhet 
  • Den eneste registrerte immunterapien i Europa 
  • Anbefalt produkt i henhold til det europeiske legemiddelforordningens lovverk (Directive 2004/28/EC)
  • Leveringstiden er ca 15 arbeidsdager
  • Samme allergener til test og behandling
  • Ett hetteglass varer i 10 mnd. (8 mnd første gangs behandling)
  • Kan inneholde opptil 8 allergener
  • Ett hetteglass, én konsentrasjon, lett å bruke.

Hvordan virker immunterapi?

Allergenspesifikk immunterapi virker ved at man, ved å gi  gjentatte  doser med allergener, stimulerer en  immunrespons som igjen medfører immunologisk toleranse. Det er den eneste behandlingen som endrer sykdomsforløpet og samtidig kontrollerer symptomene.

God oppfølging av allergipasienten er nøkkelen til suksess. Dersom man overholder behandlingsplanen så vil symptomene lindres raskere og kjæledyret vil bli bedre.

Hvordan administreres den?

Allergenspesifikk immunterapi administreres subkutant med økende doser og intervaller opp til 1 ml hver 4. uke.

Den første dosen er på 0,2 ml og så økes dosen gradvis opp til 1 ml samtidig som intervallet mellom injeksjonene etter hvert forlenges. Når maksdosen på 1 ml nås etter 12 uker så fortsetter man å administrere 1 ml hver måned etter det. For noen pasienter vil dette behandlingsforslaget være å gå for raskt frem. Hvis det er tilfellet så kan man avvike fra dette regimet.

Allergi er en kronisk sykdom og for at symptomene fortsatt skal kunne kontrolleres i fremtiden anbefales det å bestille et nytt hetteglass  hver 10. mnd.

Vanlige spørsmål

1. Er det mulig å avvike fra standard doseringsregime? Når?
Ja, i noen tilfeller anbefales det å gjøre det. For eksempel hvis symptomene blir verre rett etter injeksjonen. Dosen kan da reduseres. Om nødvendig kan symptomatisk behandling gis for å lindre symptomene og roe huden ned igjen.

Hvis symptomene residiverer 1-2 uker før det er tid for neste injeksjon: Det betyr at intervallet mellom injeksjonene blir for langt og man kan da gi 0,8 ml hver 3.uke eller 0,5 ml hver 14 dag. 

Enhver form for dose-endring eller intervalljustering kan diskuteres med en av våre dermatologer – kontakt oss.

2. Når er den mest optimale tiden for å starte behandlingen?
Allergenspesifikk
 immunterapi kan startes når som helst men det anbefales å behandle hudinfeksjoner og å ha kløen under kontroll idet man starter.

3. Trenger jeg å seponere symptomatisk behandling før start med Artuvetrin® immunterapi?
Nei, symptomatisk behandling behøver ikke seponeres. Den påvirker ikke behandlingen og kan videreføres. Slike medisiner kan faktisk hjelpe med å roe ned huden under den innledende fasen av immunterapien mens dosen trappes opp.

4. Kan jeg bruke andre produkter samtidig med allergenspesifikk immunterapi?
En multimodal behandlingsstrategi er veldig viktig. Andre produkter kan, sammen med Artuvetrin® immunterapi, hjelpe med å kontrollere symptomene når det er nødvendig. Medisinske sjampoer, ørerenseprodukter og omega-3 tilskudd kan hjelpe til med å støtte hudbarrieren, forhindre og behandle infeksjoner.

5. Når kan jeg forvente å se effekt av behandlingen?
Generelt sett vil man kunne forvente å se en forbedring etter 4-6 mnd, noen ganger allerede etter 1 måned. Vi anbefaler å ta kontakt med våre dermatologer regelmessig for å diskutere pasientens fremgang. Vi evaluarer det enkelte kasus og kommer med forslag om relevant oppfølging. Hvis ingen effekt ses etter 6 mnd. ber vi deg om å kontakte oss.

6. Kan jeg stoppe behandlingen når den er symptomfri?
Nei, dette er en livslang behandling som ikke bør stoppes. Hvis man stopper vil det være stor fare for at symptomene kommer tilbake og behandlingen vil ofte ikke være like effektiv når man starter på nytt.

7.Hva gjør jeg om pasienten ikke responderer i det hele tatt?
Behandlingen skal gis i minst 12 måneder før man tar en avgjørelse om man skal fortsette eller ikke. Hvis ingen effekt ses etter 6 mnd. ber vi deg om å kontakte oss.  Det kan være flere årsaker til dette: samtidig fôrallergi, at nye allergier har oppstått eller at standardprotokollen ikke passer dette individet.
Vi hjelper deg gjerne med evalueringen og kan rådgi deg i hvordan du skal følge opp denne pasienten videre.