Dyrlægesektion
Du er nu i dyrlægesektionen. Hvis du ikke er dyrlæge, besøg venligst vores sektion for dyreejere i stedet.
Gå til sektion for dyreejere

Diagnosticering af foderallergi

Lad os tale om foderallergi

Per dags dato er en eliminationsdiæt, med efterfølgende provokation, den eneste måde at påvise en foderallergi på. Helt eller delvis reduceret kløe under eliminationsdiæten styrker mistanken om en foderallergi.

Eliminationsdiæt med efterfølgende provokation

Diagnosen kan imidlertid først stilles, hvis symptomerne recidiverer eller øges når den oprindelige diæt reintroduceres.

Hvis patientens symptomer forbedres under eliminationsdiæten, er næste skridt at provokere med den mad dyret fik tidligere (original diæt).

Hvis symptomerne kommer tilbage bør dyret på ny sættes tilbage på eliminationsdiæten. For at kunne finde ud af eksakt hvilke ingredienser dyret er allergisk mod bliver det så nødvendigt at introducere/provokere med én ingrediens ad gangen. Dyr kan være multiallergiske og det kan blive nødvendigt at lave en eliminationsdiæt mere end én gang.

Under eliminationsdiæten må kæledyret ikke få noget som helst andet at æde. Heller ikke godbidder, middagsrester, smagstilsatte mediciner, vitaminer, tilskudsfoder osv., medmindre de indeholder kun de samme proteiner som eliminationsdiæten også indeholder. Diætperioden bør vare i mindst 6 uger.

Eliminationsdiet

Eliminationsdiæten kan være en hjemmelavet diæt, en kommerciel diæt med hydrolyserede proteiner, en kommerciel diæt med proteiner hunden sjældent har spist før eller en monoproteindiæt.

Læs mere

Håndtering af foderallergi

Så snart foderallergidiagnosen er stillet vil golden standard være at undgå kontakt med potentielle allergener.

Taksonomiske forhold mellem forskellige proteiner skal tages med i betragtning for at undgå potentielle krydsreaktioner.

Læs mere
Det at finde frem til den mest optimale eliminationsdiæt kan være en vanskelig proces.

PAX® Foderreaktionstest

PAX® tilbyder en attraktiv løsning til at påvise IgE-sensibiliseringer over for molekylære fødevareallergener, hvilket kan være en hjælp til at udvælge allergener til oral fødevareprovokation og/eller til at udvælge fødevareingredienser, der sandsynligvis ikke vil forårsage øjeblikkelige reaktioner.

Læs mere