Courses

Dr. Baddaky håller omkring 6 webbseminarier om året, med både interna och externa föredragshållare Webbseminarierna hålls kvällstid, så det blir enklare att passa ihop med en häktisk vardag på kliniken.
Show Courses

Webinars

Dr. Baddaky håller omkring 6 webbseminarier om året, med både interna och externa föredragshållare Webbseminarierna hålls kvällstid, så det blir enklare att passa ihop med en häktisk vardag på kliniken.
Show Webinars