Tillbaka

Next+ Serum Test

Next+ Serum Test är ett innovativt serologiskt test för att identifiera IgE i serum hos hundar och katter.

Om du inte är veterinär klicka här för att komma till affären för djurägare Byt affär
Kategorier: ,

Next+ Serum Test är ett innovativt serologiskt test för att identifiera IgE i serum hos hundar och katter. Testet har alla de fördelar som kommer med vår unika oligoklonalatekonologi, testet använder dessutom den senaste generationen av CCD blockerare. Next+ har den högsta specificiteten och känsligheten på marknaden.

Fakta om Next+ tekonologin

 • Banbrytande teknik
 • Använder en ny generation av semi-syntetiska CCD blockerare – läs mer om CCD:er
 • Innehåller tre unika monoklonala antikroppar från rekombinant IgE (specifikt för tre specifika IgE epitoper)
 • 100% specificitet för IgE med hög känslighet
 • Ingen korsreaktion med andra immunglobuliner som IgG
 • Ger endast relevanta positiva resultat
 • Speciellt utvecklad för hundar och katter
 • Korttidsmedicinering behöver inte avbrytas
 • Testar för de mest relevanta inomhus och utomhus allergenerna
 • Tydliga och lätt tolkbara resultat
 • Tydliga råd och support från våra allergiexperter

CCD:er

Vad är CCD:er?
CCD:er är korsreaktiva kolhydratdeterminanter (CCD) – kolhydratkedjorna som finns i glykoproteiner. CCD:er är en del av strukturen för många allergi-orsakande proteiner, särskilt växtbaserade allergener som pollen

Hur är CCD:er involverade i den allergiska reaktionen?
Vid en allergisk reaktion produceras IgE mot kolhydratkedjorna (CCD:erna) såväl som mot allergenproteinerna. Studier har bekräftat att denna reaktion förekommer hos 30% av människor, hundar och katter. IgE mot CCD-kedjor verkar inte vara kliniskt relevanta.

Varför är det viktigt att blockera CCD:er?
Blockering av CCD:er innebär att in vitro-testets specificitet förbättras. Det har också visats att korrelationen med intradermal test också förbättras då CCD:er blockeras i serum test.

FAQ

1. Vilka är för och nackdelarna med ett blodprov jämfört med ett hudtest?

 • Next+ Serum Test är mer effektivt uttryckt i tid och kostnad
 • Next+ Serum Test är ett individuellt test för de mest relevanta allergenerna
 • Resultatet är lätt att tolka tillsammans med ägaren
 • Patientens hud behöver inte rakas
 • I princip behöver inte den symtomatiska medicineringen, såsom kortikosteroider eller ciklosporin, för behandling av atopi, avbrytas före testet

2. Vilka läkemedel kan ges utan att påverka resultatet av serumtestet?
Såvitt vi vet, kan följande läkemedel ges till hundar eller katter i samband med ett serumtest utan att påverka resultatet:

 • Corticosteroide (inte längre än 2-3 månader)
 • Kortikosteroider
 • Ciklosporin
 • Antibiotika
 • Läkemedel mot svampinfektioner
 • Läkemedel mot hjärtmask
 • Medel mot loppor
 • Sköldkörtelmedicin
 • Hjärtmedicin
 • Smärtstillande medel (NSAID)

1Olivery, et al. Evidence-based guidelines for anti-allergic drug withdrawal times before allergen-specific intradermal and IgE serological tests in dogs. Vet Derm 24 (2013) 225–232.

3. Kan Next+ genomföras på blodprov / plasma istället för serum?
För ett optimalt testutförande är serum att föredra. Att skicka plasma eller blodprov kommer dock inte att negativt påverka testresultatet.

4. Innebär det ett problem att använda andra serumrör än de som tillhandahålls av Nextmune?
Det är inget problem att använda ett annat serumrör.

5. Vilken serum volym behövs för testet?
1.5 ml

6. Hur lång tid tar det att få testresultatet?
Resultaten är klara 2 arbetsdagar efter att serumet kommit till vårt laboratorium.

Next+ serumtest remiss
pdf