Tillbaka

Heska allercept och foderreaktionstest

Heska ALLERCEPT serumtest är ett Fc-epsilon R1 alpha mastcellsreceptortest som i paneltesterna inkluderar 1:a generationens CCD-blockerare.

Kategorier: ,

Heska ALLERCEPT serumtest är ett Fc-epsilon R1 alpha mastcellsreceptortest som i paneltesterna inkluderar 1:a generationens CCD-blockerare.

Vid analys av kattserum används ALLERCEPT feline hydrogel system. Det stabiliserar proteinernas form vilket gör allergendeterminanterna mer tillgängliga. Detta ökar reaktionshastigheten hos IgE-bindningen i kattproverna vilket ger testet en högre sensitivitet.
100% specificitet, hög sensitivitet

  • Screeningtest
  • Olika testpaneler hund/katt
  • Foderreaktionstest hund/katt
  • Hästpanel

Testen rapporterar i Heska Epsilon Receptor Binding Units (HERBU). Ett värde på 11 HERBU eller mer bekräftar allergenspecifik IgE i proverna.
Foder-Reaktions-Test (FRT) visar i vilken grad hunden eller katten reagerar mot de vanligaste foderråvarorna. Foderingredienser utan eller med låga reaktioner rekommenderas att användas i en eliminationsdiet.
Ladda ner remissen här. Du kan också kontakta kontoret för att få remisser, föradresserade kuvert och transporthylsor levererade.

Heska Remiss
pdf