Tillbaka

Intradermaltest

Intradermaltestet visar vilka ämnen som patienten är allergisk mot genom att injicera små mängder av olika allergener i patientens hud.

Kategorier: ,

Intradermaltest visar vilka ämnen som patienten är allergisk mot genom att injicera små mängder av olika allergener i patientens hud.

Utförande

En liten kvantitet (0,05 ml) av allergener respektive kontrollösning (positiv och negativ kontroll) sprutas in i huden på olika ställen. Efter 15–20 minuter tittar man om det uppstått svullnad på någon av injektionsplatserna på huden (bulformation). Om djuret är allergiskt mot det injicerde ämnet kommer en inflammatorisk reaktion att uppstå i huden i form av en svullnad. Svullnadens omfattning jämförs med den positiva och negativa kontrollen. På detta sätt är det möjligt att avgöra vilka ämnen som djuret är allergiskt mot. Självklart kan ett djur vara allergiskt mot flera ämnen.

Teststeg

 1. Raka försiktigt hundens laterala bröstvägg. Testet måste utföras på oskadad hud.
 2. Numrera injektionsställena på hundens hud med en märkpenna eller liknande med intervaller på 2,5 cm.
 3. Fyll sprutorna med de olika allergenerna respektive kontrollösningarna.
 4. Ge 0,05 ml av varje allergen resp. kontrollösning intrakutant (en bubbla kommer att uppstå efter injektionen) där numret på allergenen/sprutan motsvarar det nummer som är skrivet på huden.
 5. Läs hudreaktion efter 15–20 minuter genom att märka ökningen i utslaget med en märkpenna eller penna.

Tolkning av resultat

Reaktionerna mäts efter 15 minuter men inte senare än efter 20 minuter. Den förstorade bulan märks med en hudmärkpenna eller liknande. För att kunna utvärdera resultatet kan man använda en linjal.

Reaktionen på den negativa kontrollen är normalt 0 mm.

Allergener med en buldiameter på mer än halva bulan orsakad av den positiva kontrollen (eller halva diametern av den “positiva” bulan minus den “negativa” bulan) ska ses som positiv.

När man utvärderar positiva reaktioner är storleken och formen på bulan viktig, men det är precis lika viktigt att kontrollera huruvida allergenen i fråga är relevant eller ej.

När man tolkar positiva reaktioner är det dessutom viktigt att inse att indirekt kontakt (t.ex. kläder efter en ridlektion) kan leda till relevanta, specifika reaktioner.

FAQ

1. Hur lång är hållbarheten på Artuvetrin Intradermaltest efter att flaskan har öppnats?
Hållbarheten avgörs av allergenernas stabilitet. När flaskan har brutits gäller fortfarande det utgångsdatum som anges på etiketten.

2. Hur länge ska jag vänta med att göra Artuvetrin Intradermaltest när patienten står på steroider, ciklosporin eller antihistamin?
Vissa läkemedel kan påverka hudtestet. Minst två veckor före allergitestet (6 veckor för depåpreparat), ska medicinering med kortikosteroider, immunsuppressiva medel och antihistaminer avbrytas.1

Olivery, et al. Evidence-based guidelines for anti-allergic drug withdrawal times before allergen-specific intradermal and IgE serological tests in dogs. Vet Derm 24 (2013) 225–232.

3. Vilka typer av lugnande medel kan användas vid Artuvetrin intradermaltest och vilka kan inte användas?
Eftersom intradermaltestet inte är smärtsamt behövs det inga smärtstillande medel. Lugnande medel räcker. Smärtstillande och lugnande medel som inte påverkar resultatet av intradermaltestet omfattar:1

 • Xylazinhydroklorid (inklusive Sedazine®)
 • Medetomidin (inklusive Domitor®)
 • Tiletaminhydroklorid / zolazepamhydroklorid (inklusive Zoletil®)
 • Halotan
 • Isofluran

Smärtstillande och lugnande medel som påverkar resultatet av intradermaltestet omfattar:

 • Xylazinhydroklorid/Ketaminhydroklorid
 • Ketaminhydroklorid (inklusive Keta-Ject®)
 • Diazepam
 • Acepromaxinemaleat (Neurotranq®)
 • Propofol®

¹The ACVD Task Force on Canine Atopic Dermatitis (XVII): Intradermal testing. Vet Immun Immunopath 81 (2001) 289–304.

4. Hur ska jag tolka Artuvetrin Intradermaltest när den negativa kontrollen inte är 0 mm?
Om den negativa kontrollen inte är 0 mm, måste det kompenseras. Följande formel kan användas: (Negativ kontroll + positiv kontroll) / 2

Se följande exempel:

 • Negativ kontroll 6 mm
 • Positiv kontroll 14 mm
 • (6 mm + 14 mm) / 2 = 10 mm

Alla resultat lika med eller mer än 10 mm är positiva.

5. Vilka läkemedel kan ges utan att påverka resultatet av intradermaltestet?
I den mån vi vet, kan följande läkemedel ges till hundar eller katter i samband med ett intradermaltest utan att påverka resultatet:

 • Corticosteroide (inte längre än 2-3 månader)
 • Kortikosteroider
 • Ciklosporin
 • Antibiotika
 • Läkemedel mot svampinfektioner
 • Läkemedel mot hjärtmask
 • Medel mot loppor
 • Sköldkörtelmedicin
 • Hjärtmedicin
 • Smärtstillande medel (NSAID)

Olivry, et al. Evidence-based guidelines for anti-allergic drug withdrawal times before allergen-specific intradermal and IgE serological tests in dogs Vet derm. 24 (2013) 225-232